Preinscripció i matrícula del curs 2018-2019

Preinscripció: del 29 al 7 de juny de 2018

Poden realitzar la preinscripció totes les persones que han ja superat les proves d'accés o bé, aquells que n'estan exempts (consultar a secretaria).

Les persones que no superin la prova d'accés, no podran participar en el procés de preinscripció. En aquest cas, caldrà fer la inscripció a la convocatòria de proves i realitzar la matrícula en període ordinari.

Matrícula:

  • 1r curs > Del 18 al 23 de juliol de 2018
  • 2n curs > Del 28 de juny al 3 de juliol de 2018
  • PFC > Del 3 al 5 de juliol de 2018