Projecte educatiu

L'Escola s'orienta a la formació de professionals de l'art i del disseny preparats per assumir els reptes del món laboral de forma immediata i excel·lent, establint relació i intercanvi de coneixement amb el seu entorn econòmic, social i cultural

La creativitat esdevé un pilar fonamental en el desenvolupament del projecte educatiu del centre.

El Projecte Educatiu té per finalitat plasmar de manera coherent l’acció educativa adoptada pel centre un cop analitzada la seva realitat. És un reflex de la realitat educativa, on s’expliciten els objectius i l’activitat docent i alhora, garanteix que la intervenció pedagògica sigui coherent, coordinada, progressiva i assumida pel conjunt de la comunitat escolar del centre.

El Projecte Educatiu del nostre centre és el resultat del treball en grup de l’equip docent, i de la posterior revisió i aprovació del consell escolar, amb la intenció de no tant sols ser un document formal, sinó una eina de referència per la gestió de la nostra escola.

L'EADT és un centre educatiu de la Diputació de Tarragona que forma professionals de l'art i del disseny preparats per assumir els reptes del món professional de forma immediata i excel·lent. L'oferta formativa de l'EADT és útil, oberta i està amatent a la demanda i les necessitats d'empreses i institucions del Camp de Tarragona. L'equip de l'EADT acompanya amb un tracte pròxim els seus alumnes durant els seus anys a l'Escola i posteriorment.

Com a centre públic el centre es defineix com a inclusiu, laic i respectuós amb la pluralitat, trets definidors del seu caràcter propi.
Com a centre específic de formació professional d'arts plàstiques i disseny, la creativitat esdevé un pilar fonamental en el desenvolupament del projecte educatiu del centre.

Entenem que aquesta escola és un pont de transferència cap a la societat d'un tipus de destreses, coneixements i capacitats que ens permeten avançar cap a un model de societat creativa. Un model de societat en el que les persones no només són capaces d'assimilar ingents quantitats d'informació molt ràpidament, sinó que, a més, són capaces de ser-ne crítics per produir coneixement innovador.

Fomentem el discurs creatiu propi de l'alumne en el camp de les arts visuals, el disseny gràfic i tota la comunicació gràfica pròpia del món contemporani, incloent el dibuix, l’animació, la il·lustració, la fotografia, la gràfica interactiva i també la joieria, el gravat, la ceràmica i moltes altres branques de la comunicació visual i artística contemporània.

Busquem la permanent actualització en els requisits tècnics i culturals de cada moment històric i professional, sense renunciar a la tradició de les artesanies i les expressions artístiques, amb els seus procediments tradicionals i els seus continguts conceptuals clàssics i contemporanis.

Ens declarem una escola compromesa amb el pensament creatiu, en el qual preval l’autonomia davant de la dependència, en el que preval el descobriment de possibilitats davant de la síndrome d’impotència, en el que preval l’activitat davant de la passivitat, en el que preval l’expressivitat davant del silenci.