Borses de Treball

Estat
21/003 Borsa de treball extraordinària per a les Escoles i Conservatoris de Música i les Escoles d'Art i Disseny de la Diputació de Tarragona (Conv 21/003) Oberta
21/001 Borsa de treball d'enginyer tècnic d'obres públiques - Servei d'Assistència al Territori. Procés selectiu. Conv. 21/001. Oberta
21/002 Borsa de treball de tècnic/a mitjà/ana per a l'Àrea d'Intervenció de la Diputació de Tarragona(Conv. 21/002) Oberta
20/006 Borsa treball d'auxiliar tècnic/a per al Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona (Conv 20/006) En tràmit
20/005 Borsa treball d'educador/a (grup C1L) per als CPEE de la Diputació de Tarragona (Conv. 20/005) Tancada
20/004 Borsa de treball de mestre/a d'educació especial per als CPEE de la Diputació de Tarragona (Conv. 20/004) Tancada
20/003 Borsa de treball d'Enginyer/a Tècnic/a Industrial per a la unitat de Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori del Servei d'Assistència Municipal (Conv. 20/003) Tancada
20/002 Borsa de treball d'arquitecte/a tècnic/a per a la unitat d'Arquitectura Municipal de l'Àrea del Servei d'Assistència Municipal (Conv. 20/002) Tancada
20/001 Borsa de treball de tècnic/a auxiliar per a l'Arxiu de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms (Conv. 20/001) Tancada
19/015 Borsa de treball d’auxiliar tècnic/a, per a l'Auditori Diputació de Tarragona (conv. 19/015) En tràmit
19/019 Borsa treball de tècnic/a mitjà/ana (àmbit Recursos Humans) per a la Diputació de Tarragona (Conv. 19/019) Tancada
19/023 Borsa de treball de Professor/a de Música de diverses especialitats per a les Escoles i Conservatoris de Música de la Diputació Tarragona (Conv. 19/023) En tràmit
19/025 Borsa de treball de logopeda (grup A2L) per als Centres d'Educació Especial de la Diputació de Tarragona (Conv. 19/025) Tancada
19/024 Borsa treball de tècnic/a auxiliar especialista - mestre/a de taller de diverses especialitats per les escoles d'Educació Especial de la Diputació de Tarragona (Conv. 19/024) Tancada
19/022 Borsa de treball de mestre/a de taller (grup A2L) de gràfica interactiva (Conv. 19/022) Tancada
19/021 Borsa de treball de professor/a de disseny gràfic per a les Escoles d'Art i Disseny de la Diputació de Tarragona (Conv. 19/021) En tràmit
19/020 Borsa de treball de professor/a de dibuix artístic per a les Escoles d'Art i Disseny de la Diputació de Tarragona. (Conv. 19/020) En tràmit
19/018 Borsa de treball de tècnic/a auxiliar per a l'Àrea del Servei d'Assistència al Terrritori (Conv. 19/018) Tancada
19/016 Borsa de treball d’oficial/a primera per a les Brigades de Conservació de carreteres de l’Àrea del Servei d’Assistència al Territori (Conv. 19/016) Tancada
19/017 Borsa de treball de peó per a les Brigades de Conservació de carreteres de l'Àrea del Servei d'Assistència al Territori (Conv. 19/017) Tancada
19/014 Borsa de Treball de Tècnic/a mitjà/ana pel desplegament del PECT "Turistic en Família", projecte confinançat pel FEDER de la Unió Europea, en el Marc del programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020. Objectiu d'inversió en creixement i ocupació. Tancada
19/012 Borsa de treball de dues especialitats de conservador-restaurador (obra pictòrica i material gràfic), per a un contracte en pràctiques, per a la Unitat de conservació i restauració de béns culturals de la Diputació de Tarragona - Conv. 19/012 Tancada
19/013 Borsa de treball de Mestre/a d'Educació Especial per als Centres d'Educació Especial de la Diputació de Tarragona (Conv. 19/013) Tancada
19/006 Borsa de treball de professor/a de ceràmica per a l'Escola d'Art i Disseny de la DIputació de Tarragona a Tortosa (Conv. 19/006) Tancada
19/005 Borsa de treball de professor/a de disseny de producte per a l'Escola d'Art i Disseny de la Diputació de Tarragona (Conv. 19/005) Tancada
19/011 Borsa de treball d'arquitecte/a tècnic/a per a la unitat d'Arquitectura Municipal de l'Àrea del SAM (Conv. 19/011) Tancada
19/009 Procés selectiu per a la constitució d'una borsa de treball de Tècnic/a mitjà/ana (àmbit medi ambient) per a la unitat de Secretaria Intervenció Municipal de l'Àrea del Servei d'Assistència Municipal (conv. 19/009) Tancada
19/008 Procés selectiu per a la constitució d'una borsa de treball de tècnic/a auxiliar d'àmbit econòmic, per a l'Àrea del SAM (Conv.19/008) Tancada
19/010 Borsa de treball de tècnic/a mitjà/ana de suport jurídic per a la Unitat de Secretaria Intervenció Municipal de l'Àrea del Servei d'Assistència Municipal (Conv. 19/010) Tancada
19/004 Borsa de treball de professor/a de programació de videojocs per a l'Escola d'Art i Disseny de la Diputació de Tarragona a Reus (Conv. 19/004) Tancada
19/007 Borsa de treball d'auxiliar administratiu/iva per a la xarxa d'oficines de les Terres de l'Ebre de l'Organisme Autònom BASE-Gestió d'Ingressos, mitjançant el SOC - Núm. oferta SOC 09-2019-4787 Tancada
19/001 Borsa de treball d'Auxiliar Administratiu/iva per a la Diputació de Tarragona - Conv. 19/001 Tancada
19/002 Borsa de treball d'ordenança per a la Diputació de Tarragona (Conv. 19/002) Tancada
19/003 Borsa de treball de Tècnic/a mitjà/ana d'emprenedoria, per a l'Àrea de Recursos Humans, Ocupació i Emprenedoria (Conv. 19/003) Tancada
18/035 Borsa de treball d'educador/a , grup C2L, per als Centres d'Educació Especial de la Diputació de Tarragona (Conv. 18/035) Tancada
18/034 Borsa de treball d'Educador/a, grup C1L, per als Centres d'Educació Especial de la Diputació de Tarragona (Conv. 18/034) Tancada
18/030 Borsa de treball de tècnic/a mitjà/ana en Turisme per a l'Organisme Autònom Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona (Conv. 18/030) Tancada
18/032 Borsa de treball de professor/a d'història per a les Escoles d'Art i Disseny de la Diputació de Tarragona (Conv. 18/032) Tancada
18/024 Borsa de treball de tècnic/a mitjà/ana en conservació i restauració, especialitat document gràfic per a l'Escola d'Art i Disseny de Tortosa, mitjançant SOC - Núm. oferta SOC 09-2018-32181 Tancada
18/031 Borsa de treball de professor/a de trompeta per a les Escoles i Conservatoris de Música de la Diputació de Tarragona, mitjançant el SOC, núm. d'Oferta 09-2018-32166 (Conv. 18/031) Tancada
18/028 Borsa de treball de tècnic/a mitjà/ana per a l'Àrea de Coneixement i Qualitat de la Diputació de Tarragona (Conv. 18/028) Tancada
18/027 Borsa de treball d'infermer/a per a l'Escola d'Educació Especial Alba de la Diputació de Tarragona (Conv. 18/027) Tancada
18/026 Borsa de treball de treballador/a social, per als centres d'Educació Especial de la Diputació de Tarragona (Conv. 18/026) Tancada
18/029 Borsa de treball professor/a de llenguatge musical per a les Escoles i Conservatoris de Música de la Diputació de Tarragona, mitjançant el SOC, núm. d'oferta 09-2018-30024 Tancada
18/025 Borsa de treball d'Agents d'Ocupació i Desenvolupament Local per a l'Àrea de Recursos Humans, Ocupació i Emprenedoria (Conv. 18/025) Tancada
18/023 Borsa de treball de tècnic/a auxiliar per a la Unitat del CAU de l'Àrea de Coneixement i Qualitat de la Diputació de Tarragona (Conv. 18/023) Tancada
18/022 Borsa de treball de tècnic/a auxiliar per a subscriure un contracte en pràctiques per a la unitat del CAU de l'Àrea de Coneixement i Qualitat de la Diputació de Tarragona (Conv. 18/022) Tancada
18/021 Borsa de treball de professor/a de dibuix artístic per a les Escoles d'Art i Disseny de la Diputació de Tarragona (Conv. 18/021) Tancada
18/013 Borsa de treball d'Auxiliar de Cuina per al Col·legi d'Educació Especial Alba de l'Àrea del Servei d'Assitència al Ciutadà de la Diputació de Tarragona (Conv. 18/013) Tancada
18/020 Borsa de treball de professor/a de disseny gràfic per a les Escoles d'Art i Disseny de la Diputació de Tarragona (Conv. 18/020) Tancada
18/018 Borsa de treball de professor/a de disseny de videojocs per l'Escola d'Art i Disseny de la Diputació de Tarragona a Reus (Conv. 18/018) Tancada
18/019 Borsa de treball de professor/a de programació de videojocs per l'Escola d'Art i Disseny de la Diputació de Tarragona a Reus (Conv. 18/019) Tancada
18/017 Borsa de treball de Tècnic/a auxiliar d'Emprenedoria, per a l'Àrea de Recursos Humans, Ocupació i Emprenedoria Tancada
18/014 Borsa de treball d'Ordenança per a la Diputació de Tarragona (Conv. 18/014) Tancada
18/016 Borsa de treball de tècnic/a mitjà/ana (àmbit Recursos Humans) - Conv. 18/016 Tancada
18/010 Borsa de treball de professor/a de conservació restauració de béns culturals per a l'Escola d'Art i Disseny de la Diputació de Tarragona - Conv. 18/010 Tancada
18/011 Borsa de treball de tècnic/a auxiliar, àmbit Serveis Informàtics, per a l'Organisme Autònom BASE - Gestió d'Ingressos (Conv. 18/011) Tancada
18/003 Borsa de treball de lletrat/ada per a la Unitat de Seveis Jurídics, de l'Àrea de Secretaria (Conv. 18/003) Tancada
18/009 Borsa de treball de professor/a de música de diverses especialitats per les Escoles i Conservatoris de Música de la Diputació de Tarragona (Conv. 18/009) Tancada
18/007 Borsa de Treball d'auxiliar administratiu/iva per a la Diputació de Tarragona Tancada
18/008 Borsa de treball de Tècnic/a en Relacions Laborals i Ocupació per a subscriure un contracte en pràctiques per a l'Àrea de Recursos Humans, Ocupació i Emprenedoria Tancada
18/006 Borsa de treball de Tècnic/a auxiliar per a la Unitat de Comunicació - Unitat de suport Tècnic Web, adscrit a l'Àrea de Presidència i Planificació de la Diputació de Tarragona Tancada
18/005 Borsa de treball de Peó per a l'Àrea del Servei d'Assistència al Territori de la Diputació de Tarragona Tancada
18/002 BORSA DE TREBALL DE TÈCNIC MITJÀ EN TURISME PEL DESPLEGAMENT DEL PECT "TURÍSTIC EN FAMÍLIA", PROJECTE COFINANÇAT PEL (FEDER) DE LA UE, EN EL MARC DEL PROGRAMA OPERATIU FEDER DE CATALUNYA 2014-2020. OBJECTIU D'INVERSIÓ EN CREIXEMENT I OCUPACIÓ Tancada
18/001 Borsa de treball d'Oficial Primera per a les Brigades de Conservació de l'Àrea del Servei d'Assistència al Territori Tancada
17/024 Borsa de treball d'enginyer tècnic/a industrial per a la Unitat de Projectes Europeus, dintre el projecte "Xarxa de calor de proximitat de la Diputació de Tarragona", cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) Tancada
17/020 Borsa de treball de professor/a de disseny d'interiors per a les Escoles d'Art i Disseny de la Diputació de Tarragona Tancada
17/019 Borsa de treball de mestre/a d'educació especial per als centres d'educació especial de la Diputació de Tarragona Tancada
17/018 Borsa de treball d'auxiliar administratiu/iva per a diferents àmbits de la Diputació de Tarragona, mitjançant el Servei d'Ocupació de Catalunya - SOC - Núm. 09-2017-22785 - (Conv. 17/018) Tancada
17/009 Borsa de treball de tècnic/a auxiliar - Aplicacions 1, per a l'Àrea de Coneixement i Qualitat de la Diputació de Tarragona Tancada
17/014 Borsa de treball d'enginyer/a tècnic/a forestal - Unitat de Projectes Europeus i Regió del Coneixement de l'Àrea Gabinet de Presidència i Planificació, dintre del Projecte "Xarxa de calor de proximitat de la Diputació de Tarragona" cofinançat pel FEDER Tancada
17/010 Borsa de treball de tècnic/a auxiliar especialista - mestre de taller per a les Escoles d'Educació Especial de la Diputació de Tarragona Tancada
17/008 Borsa de treball de delineant per a l'Àrea del Servei d'Assistència Municipal de la Diputació de Tarragona Tancada
17/006 Borsa de treball de professor/a de gràfica interactiva per a les Escoles d'Art i Disseny de la Diputació de Tarragona Tancada
17/004 Borsa de treball de tècnic/a auxiliar per a l'Àrea del Servei d'Assistència al Territori de la Diputació de Tarragona Tancada
17/003 Borsa de treball d'electricista (Grup C1L), per a un contracte amb pràctiques, per a la Diputació de Tarragona Tancada
17/002 Borsa de treball d'auxiliar administratiu/iva per a l'Organisme Autònom Base - Gestió D'Ingressos Tancada
17/001 Borsa de treball de Tècnic/a auxiliar per a l'Organisme Autònom Patronat de Turisme Tancada
16/031 Borsa de treball d'Educador/a, grup C2L, per als Centres d'Educació Especial de la Diputació de Tarragona, mitjançant el SOC (Conv. 16/031) - Núm. oferta: 09 2017 881 Tancada
16/030 Borsa de treball d'Educador/a, grup C1L, per als Centres d'Educació Especial de la Diputació de Tarragona, mitjançant el SOC (Conv. 16/030) - Núm. oferta: 09 2017 877 Tancada
16/036 Borsa de treball de fisioterapeuta per als Centres d'Educació Especial de la Diputació de Tarragona Tancada
16/028 Borsa de treball de professor/a de guitarra per a les Escoles i Conservatoris de Música de la Diputació de Tarragona, mitjançant el Servei d'Ocupació de Catalunya (Núm. 09/2016/30697) Tancada
16/023 Borsa de treball de professor/a de gràfica interactiva per a les Escoles d'Art i Disseny de la Diputació de Tarragona Tancada
16/017 Borsa de treball de conservador - restaurador d'obra escultòria i pictòrica, per a un contracte en pràctiques, per a l'Escola d'Art i Disseny de Tortosa Tancada
16/022 Borsa de Treball de Tècnic/a mitjà/ana per a l'Organisme Autònom Patronat de Turisme - Turisme Costa Daurada - Promoció Tancada
16/027 Borsa de treball d'Agent d'Ocupació i Desenvolupament Local de Prospecció Empresarial per a la Diputació de Tarragona, mitjançant el Servei d'Ocupació de Catalunya Tancada
16/024 Borsa de treball de professor/a d'animació per a les Escoles d'Art i Disseny de la Diputació de Tarragona Tancada
16/021 Borsa de treball de tècnic/a mitjà/ana per a l'Organisme Autònom Patronat de Turisme - Turisme Costa Daurada - Màrqueting i Comunicació - mitjançant el Servei d'Ocupació de Catalunya (Núm. oferta SOC 09/2016/26167) Tancada
16/025 Borsa de treball de professor/a de llenguatge musical per a les Escoles i Conservatoris de Música de la Diputació de Tarragona Tancada
16/020 Borsa de treball d'assistent de serveis/ordenança per a l'Escola i Conservatori de Música de Reus (torn de tarda) i per altres necessitats de la Diputació de Tarragona (Núm. Oferta SOC: 09-2016-23687) Tancada
16/014 Borsa de treball de Tècnic/a mitjà/ana (Gestor energètic local) per a la Unitat de Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori de l'Àrea del SAM Tancada
16/013 Borsa de treball de tècnic/a auxiliar d'àmbit econòmic, per a l'Àrea del SAM i per cobrir altres necessitats de la Diputació de Tarragona Tancada
16/012 Borsa de treball de tècnic/a auxiliar per a l'Organisme Autònom BASE – Gestió d'Ingressos (Oferta SOC núm. 09/2016/16716) Tancada
16/007 Borsa de treball d'auxiliar administratiu/iva (Oferta SOC núm. 09-2016-14541) Tancada
16/006 Borsa de treball de professor/a d'animació per a les Escoles d'Art i Disseny de la Diputació de Tarragona Tancada
16/005 Borsa de treball de professor/a de gràfica interactiva per a les Escoles d'Art i Disseny de la Diputació de Tarragona Tancada
16/004 Borsa de treball de tècnic/a auxiliar per a la constitució de diverses llistes de reserva per a l'Àrea de Coneixement i Qualitat Tancada
16/002 Borsa de treball de professor/a de saxofon per a les Escoles i Conservatoris de Música de la Diputació de Tarragona Tancada
16/003 Borsa de treball de professor/a de fagot per a l'Escola i Conservatori de Música de Tortosa (Oferta SOC 09-2016-5466) Tancada
15/026 Borsa de Treball de Tècnic/a Superior en Relacions Laborals i Ocupació per a subscriure un contracte en pràctiques per a l'Àrea de Recursos Humans i Polítiques Actives d'ocupació Tancada
16/001 Borsa de treball de Tècnic/a mitjà/ana d'àmbit jurídic per a l'Àrea de Secretaria, Unitat de Secretaria General Tancada
15/024 Borsa de treball de tècnic/a mitjà/ana d'àmbit econòmic per a la Unitat de Secretaria Intervenció Municipal de l'Àrea del SAM Tancada
15/027 Borsa de treball de tècnic/a mitjà/ana (A2PO) - Tutor/Orientador joves - Núm. Oferta SOC 09-2016-332 Tancada
15/023 Borsa Ordenança Escola d'Art de Tortosa (Oferta SOC 09-2015-21628) Tancada
15/020 Borsa de treball de professor de flauta travessera (Oferta SOC 09-2015-19284) Tancada
15/021 Borsa de treball de psicòleg/òloga per a la Diputació de Tarragona Tancada
15/010 Borsa de treball de Tècnic/a auxiliar Informàtic/a per a la Unitat d'Aplicacions Informàtiques - Sistema Col·laboratiu de l'Àrea de Coneixement i Qualitat Tancada
15/012 Borsa de treball de Tècnic/a Auxiliar Informàtic/a per a la Unitat d'Aplicacions Informàtiques - Operacions de l'Àrea de Coneixement i Qualitat Tancada
15/009 Borsa de Treball de Tècnic/a mitjà/ana en Prevenció de Riscos Laborals Tancada
15/004 Borsa de treball d'operari (Oferta SOC núm. 09-2015-11439) Tancada
15/007 Borsa de treball d'auxiliar tècnic/a per a l'Organisme Autònom Patronat de Turisme - Terres de l'Ebre Tancada
15/005 Borsa de treball d'oficial primera mecànic per a la Diputació de Tarragona Tancada
14/038 Borsa de Treball de Mestre d'Ensenyament Especial Tancada
14/028 Borsa de treball d'enginyer/a tècnic/a d'obres públiques per a la Diputació de Tarragona Tancada
14/037 Borsa de treball de professor/a de música de diferents especialitats Tancada
14/031 Borsa de Treball (SOC) professor de trompa (oferta SOC núm. 09-2014-9969) Tancada
14/020 Borsa de Tècnic superior de Comunicació per a la Diputació de Tarragona Tancada
14/026 Borsa de treball d'auxiliar administratiu/auxiliar de suport per la Diputació i els seus organismes autònoms Tancada
14/030 Borsa de treball de Tècnic auxiliar de contingut web per a la Diputació de Tarragona Tancada
14/025 Borsa de treball de Tècnic/a auxiliar de recursos humans per a la Diputació de Tarragona Tancada
14/027 Borsa de treball de Tècnic Auxiliar Emprenedoria per a la Diputació de Tarragona Tancada
14/023 Borsa de treball d'operari (Oferta SOC núm. 09/2014/6334) Tancada
14/007 Borsa de treball d'auxiliar de cuina (Oferta SOC núm. 09/2014/5853) Tancada
14/021 Borsa de monitor de menjador i esbarjo (oferta SOC núm. 09-2014-5510) Tancada
14/011 (núm. SOC 09-2014-4530) Borsa de treball d'auxiliar tècnic informàtic Tancada
14/008 Borsa de treball de llenguatge musical Escoles i Conservatoris Tancada
14/002 Borsa de treball professor cant modern (SOC núm. 09/2014/1477) Tancada
14/004 Borsa de treball d'oficial primera paleta Tancada
14/001 Borsa de treball peó especialitzat (SOC núm. 09/2014/717) Tancada
13/019 Borsa de treball de Professor de llenguatge musical - Nova convocatòria Tancada
13/013 Borsa de treball de tècnic auxiliar de cuina Tancada
13/020 Borsa de treball de logopeda Tancada
13/008 Borsa de Treball de Tècnic mitjà per la Unitat de Secretaria i Intervenció Municipal (USIM) Tancada
13/010 Borsa de treball de Professor de llenguatge musical Tancada
13/004 Borsa de Treball de Tècnic mitjà en Informàtica per l'Àrea de Coneixement i Qualitat Tancada
13/005 Borsa de treball de Mestre d'Ensenyament Especial Tancada
13/012 Borsa de treball d'educador. Grup C2L Tancada
13/011 Borsa de treball d'Educador. Grup C1L Tancada
13/006 Borsa de treball de Professor de Joieria - NOVA CONVOCATORIA Tancada
13/015 Borsa de treball de Professor Escoles d'Art i Disseny Tancada
13/017 Borsa de treball de Professor Escoles d'Art i Disseny Tancada
13/016 Borsa de Treball de Tècnic auxiliar per l'Àrea de Coneixement i Qualitat Tancada
13/014 Borsa tecnic auxiliar jardineria (oferta SOC número 6816) Tancada
13/018 Borsa professor percussió (oferta SOC número 6814) Tancada