de la Diputació de Tarragona

L'accés a la informació en poder de les administracions públiques és un dret de la ciutadania, premissa indispensable per al rendiment de comptes. És, alhora, un potent antídot contra la corrupció i contribueix a enfortir la confiança en el sistema institucional.

Secciones destacadas

Pla Estratègic 2015-2019        Plantilla del personal        Preguntes de RH        Preguntes de Contractació      Referents de Transparència   Segell InfoParticipa2018

La Diputació de Tarragona posa a l’abast de tothom la informació necessària per què coneguis els serveis que ofereix als ciutadans i als municipis del Camp de Tarragona i de les Terres de l’Ebre; el seu funcionament i la seva organització; qui en forma part i com s’hi pot formar part; com i quines decisions pren; com gestiona els seus recursos, etc.

El Portal de Transparència de la Diputació de Tarragona publica la informació relacionada amb el propi ens supramunicipal (totes les àrees i unitats de la corporació) i alhora la dels seus organismes autònoms (Patronat de Turisme i BASE-Gestió d’Ingressos).
 

 pressupost        subvencions        organigrama     INDIP     patrimoni  president    alts càrrecs   ordenances fiscals   serveis     pla estratègic    convenis          treballar a la Diputació  contractes  normativa   Llei 19/2014 de transparència govern  treballadors   protecció de dades personals

Per a qualsevol consulta sobre la secció de Transparència, podeu contactar per correu electrònic a transparencia@dipta.cat

Des de la Diputació de Tarragona estem treballant per complir les recomanacions de la Iniciativa d'Accessibilitat Web per facilitar l'accés a les persones amb discapacitat, a la web corporativa i al seu Portal de Transparència.

Podeu consultar el camí en la Transparència de la Diputació de Tarragona en la següent infografia (cliqueu en cadascun dels ítems per accedir al contingut relacionat).