Retribucions, dietes i registre d'interessos mandat 2015-2019

Información

Darrera actualització:  22/02/2019

CORPORACIÓ 2015-2019

Els conceptes de retribucions, indemnitzacions i assistències o dietes que han de rebre els càrrecs electes són els següents:

 • Retribucions: són les quantitats que perceben els membres de les corporacions locals per l’exercici dels seus càrrecs quan els desenvolupin amb dedicació exclusiva o parcial. La dedicació parcial consisteix en realitzar funcions de presidència o  vice-presidència, exercir delegacions o desenvolupar responsabilitats que requereixin aquesta dedicació.
 • Indemnitzacions: són les quantitats que perceben els membres de les corporacions locals per les despeses efectives ocasionades en l’exercici del seu càrrec.
 • Assistències: són les quantitats que perceben els membres de les corporacions locals per l’assistència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats de la corporació de què formen part.

El règim retributiu de la Diputació de Tarragona no preveu indemnitzacions en cas de cessament del càrrec.

Relació de càrrecs de la Corporació que es podran exercir amb dedicacions exclusives i dedicacions brutes anuals:

Relació de càrrecs amb dedicació exclusivaRetribució bruta anual
President78.809,83 €
Vice-president primer73.597,87 €
Vice-president segon66.973,64 €
Diputat Delegat de Presidència64.504,41 €
Vice-presidents tercer i quart63.047,86 €
President Organisme Autònom61.735,41 €
President Comissió Informativa / Diputat Delegat54.765,48 €
President de Grup / Portaveu50.327,96 €
Diputat30.261,92 €

Relació de càrrecs de la Corporació que es podran exercir amb dedicacions parcials, règim de dedicació que es fixa en un percentatge de la jornada laboral de la Corporació i la retribució bruta anual:

Relació de càrrecs amb dedicació parcial% jornada laboralRetribució bruta anual
President80 %63.047,86 €
Vice-president primer80 %58.878,30 €
Vice-president segon80 %53.578,91 €
Diputat Delegat de Presidència80 %51.603,53 €
Vice-presidents tercer i quart80 %50.438,29 €
President Organisme Autònom80 %49.388,32 €
President Comissió Informativa / Diputat Delegat80 %43.812,39 €
President de Grup / Portaveu80 %40.262,37 €
DiputatMàxim 80 %Màxim 24.209,54 €

Limitació, per cada exercici pressupostari anual, dels imports a percebre pels Srs. diputats en règim d’assistències:

Règim d'assistències 
President Comissió Informativa / Diputat Delegat54.765,48 €
President de Grup / Portaveu50.327,96 €
Diputat30.261,92 €

Podeu ampliar la informació relativa al cartipàs de la Diputació de Tarragona en l'Acta del Ple de Cartipàs del 28 de juliol de 2015 publicat en la seu electrònica de la Diputació de Tarragona, i en les següents publicacions del BOPT:

 • Modificació règim retributiu diputat Mateu Montserrat, Inserció BOPT 2019-951, de l'1 de febrer de 2019 [PDF]
 • Règim dedidació diputat Sergi Pedret, publicat al BOPT 15 de gener de 2019 [PDF]
 • Règim dedicació dels diputats Joaquim Nin i Francesc Gas, BOP 179 de 17 de setembre de 2018 [PDF]
 • Règim dedicació diputat Pau Ricomà, BOPT 151 de 3 d'agost de 2018 [PDF]
 • Renúncia diputat Gervasi Aspa, BOPT 150 del 2 d'agost de 2018 [PDF]
 • Règim dedicació diputats Ma. José Beltran - Francesc Barbero, BOPT 156 de l'11 d'agost de 2017 [PDF]
 • Modificació règim retributiu_diputat_Jose Luis Martin [PDF]
 • Increment de l'1% de les retribucions i dels límits anuals de les indemnitzacions per assistències dels membres electes. [PDF]
 • Règim d’indemnitzacions de les despeses dels membres electes [PDF]
 • Canvi règim retributiu_diputat_Jose Luis Martin, BOPT 55 del 21 de març de 2016 [PDF]
 • Règim de dedicació dels càrrecs electes i assignacions per l’exercici del càrrec, BOPT 183 del 7 d'agost de 2015 [PDF]
 • Determinació nominativa del règim de dedicació dels càrrecs electes, BOPT 183 del 7 d'agost de 2015 [PDF]
 • Retribucions, assistències i dedicació càrrecs electes_febrer 2019 [XLS]
 • Retribucions, assistències i dedicació dels càrrecs electes - agost 2017 [XLS]
 • Retribucions, assistències i dedicació dels càrrecs electes - juny 2017 [XLS]
 • Retribucions, assistències i dedicació dels càrrecs electes - gener 2017 [XLS]
 • Retribucions, assistències i dedicació dels càrrecs electes - abril 2016 [XLS]
 • Despeses de viatge dels càrrecs electes - 2018 [XLS]
 • Despeses de viatge dels càrrecs electes - 2017 [XLS]
 • Despeses de viatge dels càrrecs electes - 2016 [XLS]
 • Despeses de viatge dels càrrecs electes - 2015 [XLS]
 • Personal eventual de confiança i retribucions (Actualitzat, març de 2018) [XLS]
Registre d'interessos dels membres de la Corporació mandat 2015-2019 (declaracions d'activitats i declaracions de béns)

Nomenaments personal eventual de confiança

 • Nomenament personal eventual de confiança, Inserció BOPT 2019-966, de l'1 de febrer de 2019 [PDF]
 • Nomenament personal eventual de confiança, BOPT 18 del 25 de gener de 2018 [PDF]
 • Nomenament personal eventual de confiança, BOPT 28 del 9 de febrer de 2017 [PDF]
 • Nomenament personal eventual de confiança, BOPT 182 del 22 de setembre del 2016 [PDF]
 • Nomenament personal eventual de confiança, BOPT 157 del 17 d'agost del 2016 [PDF]
 • Nomenament personal eventual de confiança, BOPT 119 del 22 de juny del 2016 [PDF]
 • Nomenament personal eventual de confiança, BOPT 52 del 16 de març del 2016 [PDF]
 • Nomenament personal eventual de confiança, BOPT 296 del 23 de desembre del 2015 [PDF]
 • Nomenament personal eventual de confiança, BOPT 296 del 23 de desembre del 2015 [PDF]
 • Nomenament personal eventual de confiança, BOPT 263 del 13 de novembre del 2015 [PDF]
 • Nomenament personal eventual de confiança, BOPT 262 del 12 de novembre del 2015 [PDF]
 • Nomenament personal eventual de confiança, BOPT 262 del 12 de novembre del 2015 [PDF]
 • Nomenament personal eventual de confiança, BOPT 254 del 3 de novembre del 2015 [PDF]
 • Nomenament personal eventual de confiança, BOPT 254 del 3 de novembre del 2015 [PDF]
 • Nomenament personal eventual de confiança, BOPT 185 del 10 d'agost de 2015 [PDF]