La Diputació de Tarragona celebra el ple ordinari del setembre

S'ha aprovat definitivament el projecte d'una rotonda a l'accés a Riudecanyes, la rebaixa del contracte d'arrendament de la Tàrraco Arena, i les modificacions de les ordenances fiscals per a l’exercici 2021, entre altres punts de l'ordre del dia

25/09/2020
Diputació
Tarragona
Comunicació
Imatge de la sessió del Ple de la Diputació d'aquest divendres
Imatge de la sessió del Ple de la Diputació d'aquest divendres

La Diputació de Tarragona ha celebrat, aquest divendres al matí, el ple ordinari corresponent al mes de setembre. La sessió s'ha celebrat de manera presencial, al saló de Plens Mare de Déu de la Mercè, complint les preceptives mesures de prevenció contra la Covid-19, i s'ha retransmès en directe a través del web de la institució: www.dipta.cat.

Entre els punts destacats de l'ordre del dia, s'ha aprovat de manera definitiva el projecte de rotonda a la intersecció de la carretera T-313 amb l'accés a Riudecanyes, amb un pressupost d'execució per contracta de 599.916,84€. En el mateix sentit, s'ha aprovat la declaració d'urgent ocupació dels béns i drets afectats pel projecte, l'inici de l'expedient d'expropiació forçosa i la relació de béns i drets afectats.

En la sessió també s'ha resol adequar el contracte d'arrendament de la Tàrraco Arena Plaça (TAP) a la situació derivada de la pandèmia de Covid-19. En aquest sentit, i davant la impossibilitat de dur a terme esdeveniments al recinte principal, es limita l’objecte del contracte a la possessió de l’edifici auxiliar, i per tant es rebaixa l'import que han de satisfer els arrendataris, l’empresa Agència de Publicitat Internacional Catalana, SL (APIC). En conseqüència, la Diputació de Tarragona recupera la possessió de l’edifici principal, per poder cobrir les necessitats que en cada moment sorgeixen a causa de la pandèmia, si bé l'APIC tindrà l’obligació de vigilància del recinte, posant en coneixement de la Diputació de Tarragona qualsevol incidència que s'hi pugui detectar.

El Ple de la Diputació d'aquest divendres ha aprovat la modificació de la convocatòria del Pla d'Acció Municipal (PAM) 2020-2023, redistribuint els imports de les anualitats en base a l'ampliació de crèdit per a 2020 i les planificacions rebudes pels ens locals. El total de la convocatòria per a aquest quadrienni és de 85M€.

Un altre punt destacat del ple ha estat l'aprovació provisional de les modificacions de l'Ordenança fiscal general de gestió dels ingressos de dret públic de la Diputació de Tarragona que han de regir a partir de l’exercici 2021. En el marc de la conjuntura excepcional d’incertesa econòmica ocasionada per la Covid-19, es preveu un estancament o reducció en els recursos locals, i per tant, en la capacitat de finançament de les corporacions. En aquest sentit, i com a mesura tendent a activar l’economia, es proposa mantenir les taxes, amb l’excepció de la taxa per a la prestació del servei de publicació del Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, el BOPT.

Així mateix, el ple ha resolt designar el recentment nomenat diputat Josep Forasté i Casas com a representant de la Diputació de Tarragona en diferents organismes i entitats, que fins ara exercia la diputada i vicepresidenta quarta, Eva Maria Mata, i que ara es redistribueixen atenent a criteris organitzatius.

Etiqueta: 
Plens
Galeria d'imatges