Presentació

Les noves tecnologies segueixen incorporant-se a la nostra vida i la formació a distància permet adaptar-se en temps i metodologia al ritme i a les possibilitats de cada persona, superant d'aquesta manera les dificultats físiques i temporals que la formació presencial pot suposar.

L'aulaVIRTUAL és un portal que incorpora eines de comunicació i d'interrelació que afavoreixen els processos d'aprenentatge i que possibilita la realització d'accions formatives a tot el personal de les administracions locals del Camp de Tarragona i de les Terres de l’Ebre, essent l’ordinador i la connexió a Internet els requisits bàsics per portar-les a terme.

Omet notícies del lloc

Notícies del lloc

Imatge Montserrat Martínez Martínez
Formació 2018
per Montserrat Martínez Martínez - Thursday, 8 February 2018, 09:50
 

 

 

(Editat per Emma Lorca del Pozo - Missatge original enviat el Friday, 2 February 2018, 11:17)

 

Omet cursos

Cursos

Redueix tot
Amplia tot