1296-1996. 700 anys dels Costums d'Orta. Actes de les Jornades d'Estudi.

1296-1996. 700 anys dels Costums d'Orta. Actes de les Jornades d'Estudi.
ISBN: 
92-2808-0-8
Any edició: 
1996
Número edició: 
1
Nombre de pàgines: 
397
Preu: 
13.22€

EXHAURIT

Els dies 25,26 i 27 d'octubre de 1996 es van celebrar el VII Centenari de la concessió per l'Ordre del Temple d'un codi de costums a la Universitat de la Comanda d'Orta. Amb motiu d'aquesta commemoració tingueren lloc unes Jornades d'Estudi on hi van participar diversos estudiosos. Fruit d'aquelles Jornades són les Actes que es publiquen en aquest volum i que es posen a l'abast del públic en general.

Edita: Ajuntament d'Horta de St. Joan

Col·laboren. Dep. de Justícia de la Generalitat de Catalunya, Excma. Diputació de Tarragona, i la Universitat Pompeu Fabra.

Índex:

PRESENTACIÓ

 • Programa de les Jornades d'Estudi
 • Inauguració de les Jornades

CONFERÈNCIA INTRODUCTÒRIA

 • SUBIRATS, Vicenç "Orta el 1296"

CONFERÈNCIA INAUGURAL

 • FONT, Josep M. "La gènesi del dret municipal a la Catalunya Nova"

PONÈNCIES

 • DE MONTAGUT, Tomàs "L'ordenament jurídic català i el dret municipal: el cas d'Orta"
 • SERRANO, Josep "Senyoria i Municipi a Orta (s.XII-XIII)
 • TATJER, M.Teresa "L'Administració de justícia segons el dret d'Orta"
 • [altres...]

 CONFERÈNCIA DE CLAUSURA

 • BARRERO, Ana "Els costums de Lleida i Perpinyà, Orta i Miravet: un estat de la qüestió i noves aportacions"

COMUNICACIONS

 • ALANYÀ, Josep "Els Costums d'Orta i el Fur de Saragossa, dues arrels per a un conflicte"
 • BAJET, Montserrat "Aspectes de la normativa municipal que tenen el paper d'instruments d'organització de la convivència veïnal (s.XIII-XIV)"
 • [altres...]

APÈNDIXS