Annals inèdits de la vila de la Selva del Camp de Tarragona

Annals inèdits de la vila de la Selva del Camp de Tarragona
ISBN: 
84-00-05514-4
Editor: 
Diputació de Tarragona
Any edició: 
1984
Número edició: 
1
Nombre de pàgines: 
679

Aquesta obra és una interpretació dels principals documents que basteixen la història de la vila, des dels seus orígens fins al s.XIX.
La primera part composta per set capítols estudia els orígens de la vila des de la dominació romana fins la repoblació cristiana i les primeres institucions de govern.
La segona part posa atenció en l'organització local i els principals esdeveniments des del s.XIV, així com el desenvolupament de l'agricultura, el comerç, la indústria i la cultura.
La tercera part fa referència a la vida de l'Església i el seu patrimoni i acaba amb una relació dels principals llinatges selvatans.

Índex:

ANNALS INÈDITS DE LA VILA DE LA SELVA DEL CAMP DE TARRAGONA
- Capítol primer
- Capítol segon
- Capítol tercer
- Capítol quart
- Capítol cinquè
- Capítol sisè
- Capítol setè
- Capítol vuitè

SEGONA PART
- Capítol primer
- Capítol segon
- Capítol tercer
- Capítol quart
- Capítol cinquè
- Capítol sisè

TERCERA PART
- Capítol primer
- Capítol segon
- Capítol tercer
- Capítol quart
- Capítol últim

ÍNDEX ONOMÀSTIC I TOPONÍMIC