Palet Plaja, Teresa

Publicacions de l'autor:

Capbreu de la Baronia d'Entença (s. XIV) Introducció històrica i estudi lingüístic

Capbreu de la Baronia d'Entença (s. XIV) Introducció històrica i estudi lingüístic

Heus ací la transcripció del capbreu de 1204, extreta de la col·lecció diplomàtica de la Baronia d'Entença, per tal q