Avui per mi, demà per tu

Portada del llibre Avui per tu, demà per mi
ISBN: 
978-84-15264-85-9
Editor: 
Diputació de Tarragona
Any edició: 
2020
Número edició: 
1
Preu: 
5.00€

Introducció

La nostra geografia és rica i variada: pobles i ciutats de mar, de camp i de muntanya. Cultura és la forma i caràcter amb què s'han creat els grups humans. No una cultura restringida a museus, literatura i música, sinó la que mostra la vida col·lectiva i on els ritus de pas tenen una importància cabdal en elles.
La necessitat de donar sepultura als difunts ha portat a respectar i sacralitzar els llocs d'enterrament. En algunes localitats el cementiri és considerat un parc o memorial obert a la visita recollida.
Cada poble ha deixat, mostra del respecte als seus difunts amb allò millor que ha sabut trobar: excavacions a la pedra, teules, àmfores, lloses gravades, figures, dedicatòries..., imprimint així el seu caràcter al cementiri que construeix per als seus habitants. Aquest llibre acosta els costums i l'art, que en aquest cas en diem funerari. Artistes locals o forans han creat obres ornamentals que signifiquen vetlla, acompanyament i pregària, d'acord amb els desigs de les famílies.
La variada geografia de les comarques de Tarragona mostra, en aquest volum, les formes i les devocions dels pobles, l'oblit i la recuperació.

 

 

Direcció de la col·lecció
Pilar Casas Rom | Servei de Cultura
de la Diputació de Tarragona

Coordinació de la col·lecció
Marifé Merchán Bordallo | Servei de Cultura
de la Diputació de Tarragona

Projecte i textos
Tate Cabré i Massot

Documentació
Àxel Baget i Morreres
Núria Moral Bieto

Disseny gràfic
i maquetació
Ana Gómez Carracedo

Revisió lingüística
Carme López Alcoverro

Impressió
Fundació Topromi
Dipòsit legal: T 584-2020
ISBN: 978-84-15264-85-9
Primera edició
Novembre 2020