Bibliografia de Falset. Les publicacions periòdiques a Falset del 1900 al 1936

Bibliografia de Falset. Les publicacions periòdiques a Falset del 1900 al 1936
ISBN: 
84-87123-14-7
Any edició: 
1990
Número edició: 
1
Nombre de pàgines: 
324
Preu: 
9.38€

Aquest treball es proposa com a estudi de les publicacions periòdiques on apareixen notícies de Falset, ja siguin publicades al municipi o fora, i en general de la comarca del Priorat, així com les publicacions sobre personalitats i entitats vinculades a la població. Tots ells són peces la la història local, i es pretén facilitar l'accés a un material al qual sovint és difícil l'accés.
Llibre guardonat amb el Premi Ramon d'Alòs-Moner, de l'Institut d'Estudis Catalans, l'any 1986.

Índex:
·    INTRODUCCIÓ
    Justificació del tema i propòsit del treball
    Metodologia
    Valoració de les publicacions periòdiques estudiades

·    LES PUBLICACIONS PERIÒDIQUES
    Mont-sant (1909)
    Descripció global i analítica

    Priorat (1a. època 1915-1916)
    Descripció global i analítica

    Priorat (2a. època 1922-1923)
    Descripció global i analítica
 
    El Eco del Priorato (1924-1925)
    Descripció global i analítica
 
    La Voz de Falset/Falset y Comarca (1929-1931)
    Descripció global i analítica

    Priorat (3a. època 1930-1936)
    Descripció global i analítica

·    ÍNDEXS
    D'autors, co-autors, traductors i il·lustradors
    De matèries
    De primers versos

·    APÈNDIXS
    Entitats falsetanes
    Falsetans il·lustres

·    BIBLIOGRAFIA CONSULTADA