Previous Page  12 / 100 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 100 Next Page
Page Background

JOSEP POBLETI TOUS

President de la Diputació de Tarragona

PRESENTACIÓ

La Biennal d ’Art de la Diputació de Tarragona és una activitat més que

contribueix al foment i a la difusió de la creació artística.

Tot i això,és evident el carácter efimer de tota exposició i son els

catàlegs.com

el que ara presentem, els instruments que preservaran la memòria d'aquestes

mostres.

EIs catàlegs tenen la fundó de recollir, transmetre i perpetuar al llarg del

temps, mitjançant la seva presència a les biblioteques, una part força amplia i

diversa de la realitat d'un camp d'activitats. En aquest cas, dels participants en

la Biennal d'Art 2008 convocada pel Museu d'Art M odem de la Diputació,amb

el XXXVI Premi Tapiró de Pintura i el XXXIV Premi Julio Antonio d'Escultura.

A través d'aquesta mostra, podem veure o intuir quins són els llenguatges de

la creació a l'inici del segle xxi,ja que són molts els participants -am b diversitat

d'escoles i de técniques emprades- que s'han fet ressó de la convocatoria.

Un catáleg, en definitiva, que mostra la vitalitat i riquesa de la creació artística

i de la importancia d'una Biennal que, tot i que té més de cinquanta anys

d'história, manté viva l'actualitat.