Page 1 - La carta de poblament de Gandesa
P. 1

-
                       •••••

                  D I P U T A C I Ó  D E
                  TARRAGONA
                 LA CARTA            DE POBLAMENT
               DE GANDESA
               ANTON MONNER I ESTOPINY A
   1   2   3   4   5   6