CATALEG DE FONS DE LA DIPUTACIO DE TARRAGONA - page I

...
CATALEG DE FONS
DE LA
~
DIPUTACIO DE TARRAGONA
Series generals, Administració Local, Cooperació Provincial,
Governació i Recaptació de Tributs
anys 1924 al 1981
EXCMA. DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
1989
I II,1,2,3,4,5,6,7,8,9,...428
Powered by FlippingBook