Guia de Bonastre - page 11

Els Plans
2 01
El Revell i la Plana d'Escansa
204
Costes i fondos
206
El Clot de Bonastre
2 06
Barrancs i muntanyes que miren al mar
208
Mas Gatell i la Trunyella
210
Font dels Masos
211
Pi del Marcel li
211
La Trunyella
212
L'avene d'Escansa
213
Les Mines de Ferro
213
Les Mines de Plata
214
La mina del Coll de Repàs
214
La Mola
215
Barraques dels Plans
216
219
La Festa Major
221
El Ball de Santa Magdalena
224
Altres festes i activitats
226
227
232
235
Annex:
Plànol del poble
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10 12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,...274
Powered by FlippingBook