Guia de Bonastre - page 6

> de l'edició
) deltext
© de les fotografíes
Disseny de la col-lecció
i maquetació
Impressió
Guia de Bonastre
Col-lecció Els llibres de la Medusa
Núm. 3, 2005
Diputado de Tarragona
Passeig de Sant Antoni, 100
43003 Tarragona
Tel. 977 296 634 / Fax 977 296 633
A/e:
Jordi Blay Boqué
Luis Navarro Miralles
collaboradors: Enric López Serra
Raül Flores Márquez
Vanesa Torruella Costa
els seus autors
Foto coberta: Paisajes Españoles
Pau Gavaldá. Disseny Gráfic. Gestió Editorial
A/e:
Arts Gráfiques Octavi, s.a.
DL. T-1063-2005
ISBN. 84-95835-46-0
1,2,3,4,5 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,...274
Powered by FlippingBook