Guia de Bonastre - page 77

Dones treballant la palma al carrer. Foto: J. Pagés.
municipis generalment
de l'entorn més proper,
com ara al Vendrell.
També les dones tenien
activitats que comple-
mentaven l'economia
agrària familiar. N'hi
havia que s'encarrega-
ven del treball de la
palma, producte que es
portava de Valls -o
històricament de més
lluny, com indica el
Diccionario
de Madoz.
En diverses cases, com
ara cai Pimpom, ca la
Julia o cai Domingo, les dones posaven les palmes amb la caldera al foc
en aigua calenta. Després se'n feien senalles i sàrries per al bestiar. Era una
activitat que tenia certa importància a escala locai però que no donava
gaire renda, i es va acabar a l'inici dels anys seixanta del segle xx.
Altres dones feien ganxet, peces de punt i brodats, sobretot per a
botigues del Vendrell (Cai Tupiner, Olivella, Tresina) i també Barcelona.
Als anys seixanta del segle xx van arribar les tricotoses per fer peces de
liana; en diverses cases (ca l'Adelaida, cai Torner) s'hi van localitzar
tallers, actualment desapareguts. Històricament hi havia hagut també
telers per fer teixits de Ili.
Finalment, cai assenyalar que hi havia a Bonastre aquells establi-
ments i oficis necessaris per a la vida de qualsevol poble. Si donem un
cop d'ull a les activitats incloses al registre de l'Ajuntament de l'any 1960
hi trobarem dos fusters, tres forns, dos ferrers, un barber, un cafè, dues
carnisseries (una amb vaca de llet), una botiga de roba, quatre botigues
75
1...,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76 78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,...274
Powered by FlippingBook