Guia de Bonastre - page 82

Feixes d'oliveres prop de
la Trunyella. Foto: J. Blay.
Pel que fa a les oliveres, ja hem dit que també és un dels conreus que
caracteritzen Bonastre, i tots els pagesos en tenen. A tôt el terme es pot esti-
mar que, de mitjana, es fan anualment uns 200.000 kg d'olives, tôt i que es
produeixen els tipics alts i baixos d'un any per l'altre que afecten les oliveres.
Molt majoritàriament son de la varietat arbequina, que produeix un oli de
molt bona qualitat, amb una proporcio aproximada del 20% sobre el pes
total d'olives. Aixi com quasi tôt el raïm
és portât fora per a la seva elaboraciô, no
passa el mateix amb les olives, que en un
percentatge significatiu van a parar a la
Cooperativa Sant Isidre del mateix
Bonastre. L'any 2003 la cooperativa va
entrar 79.802 kg d'olives, que es van
transformar en 13.820 kg d'oli. La resta
de la producciô del terme es reparteix
entre una quantitat similar d'olives que
va a parar a elaboradors particulars, i
encara uns 30.000 o 40.000 kg que van a
Motor de la premsa de l'oli de la
parar a la cooperativa de Masllorenç.
Cooperativa. Foto: J. Blay.
80
1...,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81 83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,...274
Powered by FlippingBook