Guia de Bonastre - page 84

La resta de conreus té una
presència molt minoritària en
la producció, ja que ocupen
molta menys superficie i al
mateix temps se'ls dedica
una menor atenció a causa de
la seva menor rendibilitat,
com passa amb els ametllers
Hivernacles de Cai Peix. Foto: J. Blay.
Q
e
|
s g a r r o f e r s
.
D
'
a
|
t r a
banda,
la petita expansió del regadiu dels darrers anys ha anat més a procurar
el goteig per a les oliveres que no pas a incrementar la presència de frui-
ters o d'horta, que són pràcticament testimoniáis. A tali d'exemple, els
famosos préssecs de Bonastre ja només són produits per un pareli de fin-
ques; això si, han mantingut la qualitat que els va caracteritzar ara fa més
de trenta anys, en el moment de màxima expansió. Pel que fa a l'horta,
cal destacar l'explotació que amb hivernacles es du a terme a Cai Peix,
que ha representat darrerament una possibilitat de modernització i d'al-
ternativa a l'agricultura tradicio-
nal. Cal esmentar també una
explotació d'agricultura ecológi-
ca a la zona del Sitgetí.
ALTRES ACTIVITATS PRIMÀRIES
La ramaderia ha tingut
presència des de sempre a
Bonastre. En el moment actual,
tot i no ser una activitat gaire
important, continua tenint un
cert desenvolupament.
Així,
resta un ramat de diversos cente-
nars de caps d'ovelles i algunes
cabres que té el corral a la pallis-
Ramat d'ovelles de la Torrefa. Foto:J. Blay.
82
1...,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83 85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,...274
Powered by FlippingBook