Page 3 - jugues?
P. 3

PEDAGÓGIC
          Juuues? Propostes
          a l'entorn de ran,
          el ioc i I' aprenentatue
          XIV Jornada de Pedagogia de l'Art i Museus


          Coordinadors: ALBERT MACAYA
                ROSA M. RICOMA
                MARISA SUÁREZ
          ín7 MVSEV D'ART MODERN        Diputació Tarragona
              TARRAGONA            RBIV  RAMON
                                  BERENGUER
   1   2   3   4   5   6   7   8