Page 7 - jugues?
P. 7

Presentació

          Josep Poblet i Tous
          President de la Diputació de Tarragona
           Albert Macaya finalitza el seu escrit de presentació d'aquest mateix llibre parlant
          "d'interessants experiencies que s'ubiquen al bell mig de la terna art, educació i joc". Prenc
          aquesta frase com a element de reflexió, l'encaixo en el context social -no del nostre, sinó el
          de qualsevol que pugui ser- i esdevé llavor de formació, maduresa, consistencia i creixement.
          A vegades, per valorar conceptes i fets, només cal que ens preguntem com seríem i que faríem
          si no els haguéssim conegut.
           Per aixó és tan important la celebració de jornades com la que ara possibilita l'edició
          d'aquests textos. El debat sobre materies pedagógiques genera unes dinamiques de
          coneixement i d'experiencia interessants, i necessaries sempre. Només llegint els enunciats
          del programa, hom ja s'adona de les possibilitats d'aquella tri logia d'art, educació i joc. El camí
          de l'excel·lencia social no té altre pas que el del coneixement i el de l'experimentació, realitzat
          en sentit participatiu i de dialeg, efectivament, com en un joc on compartim el que tenim i
          cerquem l'enriquiment personal i col ·lectiu.
           Agra'im el treball de tots els professionals que fan possible jornades de treball i estudi
          com les que ara presentem en format llibre, amb les aportacions d'un ampli i experimentat
          professorat i artistes creatius. Així mateix, felicitem i encoratgem els organitzadors en la
          continu'itat d'aquesta iniciativa, convenc;uts que aquesta és una de les contribucions idónies al
          foment, a la consolidació i al creixement social.


                                            7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12