Pedra seca - page 100

PEDRA SECA A LES COMARQUES DE TARRAGONA
PATR I MONI I PAISATGE
Pedra sobre pedra per bastir marges, bancals, barraques, cabanes, arneres, aljubs.
cocons, pous de gel... Funcionalitat per sobre de tot. L'arquitectura de la pedra seca
ens apropa a un mon humil, d'esforç i voluntats fermes, que ens fascina per la
tenacitat i la calidesa que transpira. És un testimoni cabdal de la història del nostre
mon rural i, a hores d'ara, s'ha convertit en un paisatge identitari de primer ordre.
1...,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99 100
Powered by FlippingBook