Pedra seca - page 4

El paisatge
séria horrible si la gent,
generacions i generacions d ' homes obscurs,
no haguessin ordenat el pais en
...un immens jardi de pedres
1,2,3 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,...100
Powered by FlippingBook