Pedra seca - page 9

PEDRA SECA. PATRIMONI I PAISATGE
Les primitives civilitzacions mediterrànies ens han
deixat una gran quantitat de restes arquitectòniques
construises solament amb pedra. Moites d'aquestes
obres són monuments de gran complexitat tècnica,
com ara les piràmides de l'antic Egipte, la Porta dels
Lleons de la cultura micènica o el Partenó de la civilit-
zació hel lènica. Per tant, aquesta tècnica constructiva
ha estât utilitzada des del naixement de la nostra
civilització fins avui dia.
Però la pedra en sec de què parlem en aquesta publicació
i que actualment és motiu d'estudi i reconelxement no és
la d'aquestes grans obres de les civilitzacions antigues,
per altra part reconeguda a bastament. Parlarem d'aquella
que s'ha produit ininterrompudament i amplament fins
als nostres dies en tots aquells llocs on la pedra ha estât
abundosa, lligada quasi sempre a les activitats agricoles
i ramaderes —i, per tant, al món rural— i que a través d'un
immens esforç humà ha transformat el paisatge. De fet,
la petjada de l'home sobre el paisatge es deixa notar
pràcticament sobre qualsevol territori colonitzat per humans
i no deixa de meravellar-nos; però, sens dubte, el paisatge
més impactant és el de la pedra seca, potser per la quantitat
de treball que ens mostra, per la sensació de fortalesa
i durabilitat que transmet o bé perquè, simplement, és
obra de l'home.
En les construccions de pedra seca no s'utilitza cap altre
material que la pedra, aprofitant les seves caractéristiques
< Antics conreus
abandonats del mas de Rosalea,
serra de Montsià,
Ulldecona, Montslà
intrinsèques —com poden ser el volum, el pes, la forma—
I mecàniques —com la duresa i la resistència—, jugant-hi
magistralment a l'hora de col-locar-les, per aconseguir
l'estabilitat i la rigidesa necessàries, donant Hoc a una
infinitat de formes diferents.
Arreu on hi ha hagut pedra, l'home l'ha utilitzat amb
résultats plenament satisfactoris per resoldre les seves
necessltats de domesticació del seu entorn naturai. Cai
destacar, en l'àmbit mediterrani, els magnifies exemples
de barraques ramaderes i de camins empedrats de
Mallorca; a Italia, les impressionants marjades de Cinque
Terre, a la costa d'Imperia, i els magnifies conjunts de
cases de l'Albero-bello, a la Puglia; a Grècia, innombrables
construccions, tant a la continental com a la de les ¡Iles
grans, com a Creta, o a les més petites, com Naxos,
Andros i Patmos. També hi ha exemples magnifies de
pedra seca a Xipre, a Turquia, a Palestina, a Jordània...
I a Algèria, on poblacions senceres, com la de Rhoufi,
són un exemple de veritable i n t e g r a ci en el paisatge.
A Espanya, des d'Andalusia fins a Catalunya, el territori
està farcit de construccions de pedra, en què destaquen
els
cucos
d'Almeria, els
chozos
de Jaén i els
bombos
de Ciudad Real, com a construccions d'aixopluc; els pous
de gel de Valéncia; les
casetas
i les parets de divisió,
del territori al Maestrat; les cabanes de volta de la Terra
Alta i les Garrigues; les barraques de vinya al Camp
de Tarragona i al Bages; les marjades del cap de Creus
i les marjades, parets i construccions ramaderes de
les llles Balears.
07
1,2,3,4,5,6,7,8 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,...100
Powered by FlippingBook