Toponimia de Gandesa - page 1

INSTITUTO DE ESTUDIOS TARRACONENSES
«RAMÓN BERENGUER IV»
TOPONIMIA DE GANDESA
I EL SEU TERME MUNICIPAL
per
ANTON MONNER I ESTOPIÑA
TARRAGONA
1976
1 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,...204
Powered by FlippingBook