Toponimia de Gandesa - page 10

tombé en els sintàctic i morfologie, si els dirigents de Barcelona volen
evitar l'odiositat d'ignorar la riquesa dels nostres dialectes meridionals.
Et felicito, doncs, per la importància i la riquesa del teu traball.
Arnb uns quants aixi, com pujaria el bon nom de Gandesa, avui massa
baixat en l'ordre espiritual, i els veils ens en sentiriem orgullosos!
Sobretot els qui hem treballat en aquest sentit, però sempre entre la
incomprensió i el desafecte dels qui més ho haurien de reconéixer i
agrair.
Gosaria proposar a qui correspon que publiquessin el treball en
alguna editorial homogènia. I si més no, que el depositessin amb tots
els honors en els arxius de ca-la-vila, per exemple i estimul dels futurs
gandesans. I per a satisfaccio dels veils que pensem que la glòria del
nostre poble no s'ha de limitar al bon vi i als abruptes rocams de la
Fontcalda, sino que també s'ha d'escampar per les zones espirituals
de la investigació històrica portada per una juventut tan capacitada
i activa com és la teva.
Enhorabona, doncs, i endavant. Que els teus sentiments gandesa-
nistes s'encomanin a tota la joventut gandesana.
Afectuosament.
Signât:
Joan Bta. Manyà, pvre.»
8
1,2,3,4,5,6,7,8,9 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,...204
Powered by FlippingBook