Toponimia de Gandesa - page 102

Vora-Vall. Comenga a la carretera de Villalba al Domenge de Riello
i Timbales. Conegut també, en el seu darrer tram, com a camí del Mas
de Mn. Ferrer.
970.
EL CAMÍ DE LA SERRA DEL TOTO:
deltóto. Comenga al Mas de
Tomaset i fa cap a la Santa Bàrbara passant per la Serra de Vinyals.
971.
EL CAMÍ DE LA SERRA DEL TOSSAL:
delasèrraedeltóssàl. Comen-
ga al Mas de Tomaset i puja barrane amunt fins les finques de la par-
tida del nom.
972.
LA SENDA DE TROQUILLANO:
detróquillàno. Comenga al camí
de la Fontcalda, davant del cingle de la Faixa Vedada, i fa cap al
Comú del mateix nom.
973.
EL CAMÍ TRANSVERSAL O DE LA CARRERADA:
lotrasbérsàl. Par-
teix tot el terme. Comenga a la Serra de Narcís a la partició del terme
de Batea, segueix al camí de la Pera Joana i passant per la Serra de
la Creu de la Saboga, Serra de les Puntes, Serra del Tossal, Serra de la
Santa Bàrbara i Serra de la Creu de Blanc, fa cap a la carretera de
Vilalba a la partida de la Serra de la Basseta de Sants.
974.
LA SENDA DE LA VALL DEL FRARE:
delabàlldélflàre. Comenga
al Mas d'en Torner i fa cap al Riu Canaletes i a la Solana de l'Agulla.
975.
EL CAMÍ VELL DE TORTOSA:
detórtósae. Surt de Gandesa pel
camí del Coli de la Font, a la Venta de Naes fa cap a la Font de Ca-
nalda, després al Peiró i marxa al Pinell pel riu de la Teuleria avall
pel costat dret. Noteu que la carretera actual discorre per la part es-
querra. Tret del Llibre de Capbreu de l'any 1632, a la pàg. 105, diu:
«...per la compra de una eretat al Carni que un a Tortosa...».
976.
EL CAMÍ VELL DE
CASERES:bélldecaséres.
Denominació donada
pels veins de Corbera al Camí d'en Borrell, que seguint sempre el Riu
de la Font de l'Aubà amunt, feia cap a la Serra de l'Empalme i al
camí de Caseres o carretera d'Aragó.
977.
LA CARRETERA VELLA DE VILALBA:
bèllaedebilàlbae. Comenga
a la carretera d'Aragó, a la fábrica de Cortiella, i discorre fins el
Pontarró on s'uneix amb Tactual carretera de Vilalba. Tret del llibre
«Notes d'Història de Gandesa» del Dr. Joan Bta. Manyà, a la pàg. 367,
diu: «...l'assassinat de Joan Llop pel carni de Gandesa a Vilalba...».
978.
LA-SENDA DELS ESTRETS:
deis astréts. Senda que discorre des
de la Vali del Frare fins la Peixera passant per la Fontcalda.
979.
EL CAMÍ VELL DE LA COSTA DE SARIÓ:
bélldelacòstaedesarió.
Comenga al Mas de Tomaset i recorre la partida del nom parallela a
la carretera de Vilalba per l'altre costat de Serra. Antigament era el
tragat de la carretera de Vilalba.
980.
EL CAMÍ DE LA COMA D'EN BONET:
lacómaedànbonét. Comen-
ga al Messerol a l'hort de Mn. Tomás i passant pel Riu de la Font de
l'Aubà, fa cap a la partida.
981.
EL CAMÍ DE LA COMA D'EN RELLA:
delacómaedànréllse. Co-
100
1...,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101 103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,...204
Powered by FlippingBook