Toponimia de Gandesa - page 103

menga als Garidells a la Bassa de Pinyol i passant per la bassa de
l'Escolà, fa cap a la partida del nom.
982.
EL CAMÌ DEL
«PANTANO»:delpantàno.
Comenga a la carretera
de Catalunya a la fàbrica de Cortiella, discorre pels Horts i el Pantano
i fa cap a la Coma d'en Pou i la Coma d'en Rella. Unicament es em-
prat pels veins de Corbera.
101
1...,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102 104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,...204
Powered by FlippingBook