Toponimia de Gandesa - page 105

PASSOS DE MUNTANYA
983.
EL FAIXÓ DE LA PEIXERA:
lofaixódelapéixérae. Es un pas que
va de la Solsida del Barrane del Coscoll al Barrane de la Mola de la
Fusta.
984. EL PAS DEL BÀLSAM:lopàsdélbàlsem. Situat entre el Faixó
del Bàlsam i l'obaga de la Font del Canteret.
985. EL PAS D'EN
Boc
:dànbóc. Situat al Racó del Bàlsam i al
Barrane de l'Infern. Conegut també pel Pas del Salvatge.
986.
EL DRET DE
TORTOSA:lodrétdetortósae.
Senda recta per anar
de Gandesa a Tortosa. Del Coli d'en Canar, baixava al Toll Blau, se-
guia per l'Obaga de l'Argilar, passava pel Mas d'Espinós i feia cap a
l'actual carretera a la partida del Pinell coneguda per les Armes del Rei.
987.
EL PAS DE L'ESCALETA:
delascalétas. Situat entre el Mas d'en
Sunyer i la Mola de l'Escaleta.
988.
EL PAS DE LA FAIXA
VEDADA
:
delafàixaebédàdae. Situat a la
Senda que va des del Coli d'en Canar a la Faixa Vedada.
989. EL PAS DEL FAIXÓ:delfaixó. Situat entre els Volendins i el
Barrane de Quimeno. Conegut també pel Pas de la Carrasca.
990.
EL PAS DELS FAIXONS DE LA FONTCALDA:
delsfaixónsdelafùncàl-
dae. Situat a la Serra del Crestall des del Cap de la Costa a la Font-
calda.
991.
EL PUJADOR DE LA FONT DEL
C A N T E R E T
:lopujadódelafòndel-
cantérét. Es Tùnica sorrida del Racó de la Font del Canteret.
992.
EL PAS DE LA MOLA DE LA FUSTA:
delamólsedelafústae. Co-
menta a la barana deis estrets de Baix i fa cap al Piló del Santet.
993.
EL PAS DEL PINET:
delpinét. Situat entre la Vali del Frare i
els «Xorros». Conegut també pel Pas del «Pimpollo». Abans d'obrir-se
la senda que actualmente discorre entre la Vali del Frare i la Font-
calda, que segueix el curs del riu, hom havia de passar pel Pas del
Pinet per poder anar d'un Hoc a l'altre. Tret del llibre de Defuncions:
«...Joan de la Serra a 13 de febrer 1669 mori de desgracia passant dela
Vali den Blasco ala hermita dela fontcalda...».
103
1...,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104 106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,...204
Powered by FlippingBook