Toponimia de Gandesa - page 109

carrerada però segurament la del Puig de l'Aliga empalmava amb
una que devia anar per la Vali del Frare, Mas d'en Torner, la Fon-
teta, el Barrane de la Carruba i la Salvaterra, al terme de Benisanet.
1009.
LA QUADRILLA DE FIGUERES:
defiguéres. Comença a la Serra
de l'Inquisidor, passant per la Serra d'Orient i el Carni del Castell
Nou, vers el Barrane de Tomaset puja pel Carni Veli de la Costa de
Sarió per fer cap a la carrerada de la Partició del Terme.
1010.
LA CARRERADA DE LES SERRES:
deléssèrres. Comença a la
Serra de Narcis, a la carretera de Batea, i fa cap, seguint sempre el
mateix traçat que el Carni Transversal, a la carretera de Vilalba pel
carni del Castell Nou.
1011.
LA CARRERADA
DE SANTA MAGDALENA:
desàntœmadalénœ.
Discorre sempre per dalt del massis de Pàndols i, encara que en algun
moment entri al terme de Gandesa per la Faixa Vedada, té el pas pel
terme del Pinell.
1012.
LA QUADRILLA DEL ROURE:
delròure. Comença a la Carrerada
de les Serres i pel Roure entra a Vilalba pel carni conegut de Gandesa.
Tret del Llibre del R. P. de V. de Capbreus de l'any 1564, al foli setè
davant del numerat 85, diu: «...Ames li done lampart del tros del
Roure axi vinya com terra campa q ...passa camy de quadria e afronte
dita ereta ab en Miquel...».
107
1...,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108 110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,...204
Powered by FlippingBook