Toponimia de Gandesa - page 113

SALTS D'AIGUA
1019.
EL SALT D'ARNAL:
losàldarnàl. Situât a la Guardiola al Riu
Canaleta.
1020.
EL SALT DE LA FONT DEL CANTERET:
delafôndelcantérét. Si-
tuât al Barranc de Puig Cavalier.
1021.
EL SALT DEL MAS DE LA VELLA:
delmàsdelabéllae. Situât a la
Cendrosa al nom de la fïnca.
1022.
LA PRESA DEL MOLI:
laprésœdelmoli. Es un salt artificial
que fou construit a la partida de la Costa del Moli al Riu Canaletes
per alimentar el moli de Farina.
1023.
EL «XORRO» DE LA FONT D'EN FONOLL:
lotxôrrodelafôndànfo-
nôll. Situât al Barranc de l'Infern, eau sobre les Coves de Quimeno.
111
1...,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112 114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,...204
Powered by FlippingBook