Toponimia de Gandesa - page 115

FONTS
1024. LA FONT DE L'AUBÁ:
lafóndelaubá. Situada al Riu del mateix
nom. Tenim a la comarca, dins la seva toponimia, l'Aubatar (partides
de Bot i Corbera), el Mas deis Aubens de Batea, Vilalba per Vilauba
(l'hem trobat a diferents llocs durante els segles
XVII
i
XVIII)
o la Roca
Cauba per la Roca Calva. La
l
sol canviar per la
u
i el cas de Albar
per Aubá es una clara deformació d'aquest tipus. Tret del llibre de
Capbreus (pág. preliminar) de l'any 1632, diu: «...Miquel Albar y
Esabet Monia de Gandesa...».
1025.
LA FONT DE L'ALGARS:
delalgá. Situada a la partida de l'Al-
gars del Pinell a la partició del terme per la Costa del Molí.
1026.
LA FONT D'ARNAL:
darnál. Situada a la Guardiola.
1027.
LA FONT BALLESTANA:
balléstánas. Situada al Riu de la Font
de l'Aubá a la partida del nom de la font.
1028.
LA FONT DEL «BLANCO»
:delblánco. Situada a la partida del
Perdigó prop de la Font de Xacó.
1029.
LA FONT D'EN BONET:
dánbónét. Situada al riu Canaletes
davant de la Costa del Molí.
1030.
LA FONT DEL CANTERET:
delcantérét. Situada ais Barrancs
de Puig Cavalier.
1031.
LA FONT DE LA CANYA:
delacányae. Situada davant de la
Mola de la Fusta al costat del Riu Canaletes.
1032.
LA FONT DE LA CANALETA
rdelacanalétae. Situada a la Guar-
diola a l'indret del nom de la font. Tret del llibre de «Notes d'História
de Gandesa», del Dr. Joan Bta. Manya, a la pág. 211, diu: «...des del
Coll del moro fins a la font de la Canaleta...».
1033.
LA FONT DE LA CARRASCA:
delacarrascae. Situada al Barranc
de Benet o «Benito».
1034.
LA FONT DE LA COVA DELS
ANGELS
:
delacóbaedelsángels. Si-
tuada a l'Obaga de Pándols.
1035.
LA FONT DE
CAGA-PAELLES:decágaspaélles.
Situada al co-
mengament del Mas d'en Sunyer a la falda de Puig Cavalier.
113
1...,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114 116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,...204
Powered by FlippingBook