Toponimia de Gandesa - page 116

1036.
LA FONT DEL COLL DE LA FONT:
delcòlldelafòn. Situada al
Coli del mateix nom i actualment desapareguda.
1037.
LA FONT DE
0EL0:decèl0.
Situada al Barrane de la Solsida.
1038.
LA FONT DE
OANALDA:decanàldas.
Situada al costat del Carni
Veli de Tortosa i avui coneguda també per la Font de Carxano.
1039.
LA FONT DE CANTERILL:
decantérill. Situada al Barrane del
mateix nom.
1040.
LA FONT DE
ooLL:decòll.
Situada a la partida de Vora-Vall
a la Serra del mateix nom.
1041.
LA FONT DEL
coco: delcóco. Situada al Barrane del Coco
de Corbera i neix a la partició deis dos termes a la Serra del Pebrer.
1041 a.
LA FONT DEL
cucuT. Font pretèrita que segons el Coco
Ronda pot èsser la font del Gos. Veieu, si un plau, el topònim 1051.
«Poesies Populars Gandesanes», de Joaquim Serres, a la pàg. 12, diu:
«...Después mon vam anar a l'aigua dal a la font del Cucut...».
1042.
LA FONT DE LA CAPARRA:
delacapàrrae. Situada al Riu de la
Canaleta a la Guardiola.
1043.
LA FONT D'EN FONOLL:
dànfonóll. Situada al final del Barrane
de l'Infern.
1044.
LA FONT DE
FORNÓs:defornos. Situada al Mas de Déu.
1045.
LA FONT DE L'HEURA:
deléure. Situada al Perdigó. Noteu que
la pronùncia
e
al final del mot al lloc de
a
no és normal a la nostra
parla. La
a
sempre canvia per
ce.
Aquest és, per tant, un cas excep-
cional que caldria estudiar. Tret del llibre de «Notes d'Història de Gan-
desa» del Dr. Joan Bta. Manyà, a la pàg. 164, diu: «...fins a la font
de l'eura...». O potser podria tractar-se d'una deformació de «la font de
beure».
1046.
LA FONT DE LA LLEGANYA:
delallagànyae. Situada al costat
del Riu Canaletes davant deis «Xorros» de la Fontcalda.
1047.
LA FONT DE
DALT:dedàl.
Situada a l'extrem de la Ciutat
per la sortida de la carretera de València.
1048.
LA FONT DE LES
FONTANELLEs:delesfóntanélles.
Situada a
la partida del mateix nom.
1049.
LA FONT DE FERRÀS:
deférràs. Situada al Bosc del mateix
nom, a la. Guardiola.
1050.
LA FONT DE FANRiG0 : de f anr r i g0.
Situada a la partida de la
Font de l'Aubà.
1051.
LA FONT DEL
G0s:delgós.
Situada al costat del Coli del Ninyo
a la carretera de València.
1052.
LA FONT DE LA GOTA:
delagótse. Situada al costat del riu
Canaletes davant de la Costa del Moli.
1053.
LA FONT DEL GRAVAT:
degrabàt. Situada al Perdigó.
1054.
LES PILES DE GASSO:
lespilesdegassó. Situades al costat del
Riu de la Canaleta a la Guardiola del mateix nom.
114
1...,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115 117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,...204
Powered by FlippingBook