Toponimia de Gandesa - page 128

1225.
EL PINAR DE
DALMAU:dedáumáu. Situat a la Serra de la
Creu de la Saboga.
1226.
EL PINAR DE VALLS
: debálls. Situat a la Serra de la Creu
de la Saboga.
1227.
EL PINAR DE VAQUER:
debaqué. Situat a la Serra de la Creu
de la Saboga.
1228. EL PINAR DE RABASSÓ:
derabassó. Situat a la Serra de Vora-
Vall.
1229.
LA PLANA DEL TRONC
: laplánsedeltronc. Situada a la Serra
de l'Empalme.
1230.
LA PLANA D'ARNAL:
darnál. Situada a la Serra de Vora-Vall.
1231.
LA PLANA DEL COSTURER:
delcósturé. Situada a la Serra del
Castell Nou i coneguda també per «plana de Folqué».
1232.
LA PLANA DE LA COMA D'EN BONET:
delacómae dánbónét. Si-
tuada a la partida del nom.
1233.
LA PLANA DE COTA:
decótae. Situada a la partida del Tossal.
1234.
LA PLANA DE
JARDÍ:dejardi. Situada a la Serra de l'Em-
palme.
1235.
LA PLANA DE RATA:
derrátae. Situada a la Coma d'en Relia.
1236.
LA PLANA DE CENTS:
decéns. Situada a la Coma d'en Relia.
1237.
LA PLANA DE
L'INQUISIDOR:delanquisidó. Situada al Grau.
1238.
LA PLANA DEL TECLO:
deltéclo. Situada a la Basseta de Sants.
1239.
LA PLANA DE PALAU:
depaláu. Situada a la Coma d'en Pou.
1240.
EL RACÓ DE
BELART:loracódebélárt. Situat a la Carruba.
1241.
EL RACÓ DE PERELLÓ:
depérélló. Situat a la Carruba.
1242.
EL RACÓ DEL
MARTINO:delmartino. Situat a la Carruba.
1243.
EL RACÓ DEL PADRO:
delpadró. Situat a la Carruba.
1244.
LA SOLANA DE
TEixiDOR:lasólánaedetéixidó.
Situada al Cas-
tell Nou.
1245.
EL SOLA DE LA
CARRUBA:lósoládelacarrúbae. Situat al indret
del nom.
1246.
EL SOLA DE LA CREU TRENCADA:
delacréutréncádae. Situat
a la partida del nom.
1247.
EL SOLA DEL MAS D'EN GRAU:
delmásdángráu. Situat a la
partida del nom.
1248.
EL SOLA D'ARNAL:
darnál. Situat a la Serra de Vora-Vall.
1249.
EL SOLA DEL CALAR:
delcalá. Situat a la partida del nom.
1250.
EL SOLA DE
MOLLES:demólles. Situat a la Cendrosa.
1251.
EL SOLA DEL GRAU:
delgráu. Situat a la partida del nom.
1252.
EL SOLA DE LA SOLSIDA DE LA COSTA DEL
MOLÍ:delasulsidae
delacóstaedelmoli. Situat al indret del mateix nom.
1253.
EL SOLA DE LA COMA D'EN
RELLA:delacómaedánrrélla3. Si-
tuat a la partida del nom.
126
1...,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127 129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,...204
Powered by FlippingBook