Toponimia de Gandesa - page 129

1254.
EL SOLA DEL MAS DE DALMAU:
delmàsdedàumàu. Situat a
la partida del nom.
1255.
EL SOLA DE
SERRETES
:
deserrétes. Situat al Mas de Dalmau.
1256.
EL SOLA DEL NOTARI
PASQUAL
:
delnotàripasquàl. Situat a la
partida del Tossal.
1257.
EL SOLA DEL COLL DEL MORO DEL
XOLLAT:delcòlldelmòro-
deltxóllàt. Situat al Castell Nou.
1258.
EL SOLA DEL COLL DEL MORO:
delcòlldelmòro. Situat a la
partida de la Serra del Calar.
1259.
EL SOLA DEL FRARET:
delflarét. Situat a la Cendrosa.
1260.
LA TOSCA DE MEIX:
latóscaedeméix. Situada a la Pera Joana.
1261.
LA SAVINERA DEL BARRANC DE L'
INFERN
:
lasabinéraedelba-
rràncdelinfèrn. Situada a l'indret del mateix nom.
127
1...,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128 130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,...204
Powered by FlippingBook