Toponimia de Gandesa - page 134

1300. LA
PEixERAílapéixérae.
Situat al Riu Canaletes al final de
la Mola de la Fusta.
1301.
ELS TOLLS DEL MESSEROL:
lostóllsdelmésséról. Situats a la
Valí del mateix nom.
1302.
ELS TOLLS DE
REDO:derédó. Situats al Riu de la Canaleta a
l'indret del mateix nom.
1303.
EL TOLL DE LA ROCA:
delarócse. Situat al Riu Canaletes.
1304.
EL TOLL DEL SALT DE L'
AIGUA
:
delsáldeláiguae. Situat al Riu
Canaletes.
1305.
EL TOLL DE
Topo
:detópo. Situat al Riu Canaletes.
1306.
EL TOLL
DE
LES
viUDES
:delesbiudes. Situat al Riu Canaletes.
1307.
EL TOLL DEL MOLÍ DE LA VILA:
delmolídelabílae. Situat al
Riu Canaletes a la Costa del Molí. Tret del llibre de D. del R. P. de G.,
diu: «...2 d'agost 1697, pere Aliaga moliner del moli de la Fontcalda
dit de la Vila mori ofegat dit del moli...». «2 d'agost 1697. Josep Os-
talot mori ofegat en lo toll del moli de la vila (Fontcalda)...».
132
1...,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133 135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,...204
Powered by FlippingBook