Toponimia de Gandesa - page 14

cabres blanques per la Serra de Pàndols, la Costa del Moli, la Font-
calda, la Vali del Frare, els Volendins i els Barrancs de Puig Cavalier.
En una de les nostres llargues entrevistes vaig preguntar-li els anys
que tenia. I em contesta: «... en tinc setanta set d'anys però són
setanta vuit els que he fet de pastor...». Actualment es asmàtic i
malalt però, en tot i això, surt cada dia —només quan fa bo— amb
dues cabres i un gosset pastor que eli li atribueix un llinatge de sang
biava. Es tot el que li queda del ramat que tenia i ho serva per nos-
talgia. I continua dient: «... són nou mesos els que vaig pasturar a la
panxa de ma mare. Vaig néixer a la Corralissa de Roc, a l'Al-gars
del Pinell, i ma mare, sense ajuda de ningû, em va portar al mon.
Mon pare estava al poble a buscar menjar, o no sé què fer. No era
massa treballador, sap? Fins que em vaig espabilar tot sol, vaig passar
més gana...»
Una gran collaboració l'haig d'agrair a en Joaquim Lobo i Antoli
(el Coco Ronda), pastor i nascut l'any 1902. Home molt simpatie i
que sovint parla del coronel Franco a qui li feia de guia a la campanya
d'El Rif. Però l'aportació més important de tota la zona de conreus
del nostre terme municipal la dee a en Baptista Aubà i Vallès (Sarió),
guarda del terme des de fa trenta-quatre anys i dotât d'una memòria
fantasmai. Com anècdota recordo que en menys de dues hores em va
citar els quasi quatre cents horts que tenim, un darrera l'altre, sense
deixar-se'n cap —per evitar repeticions onomàstiques solament n'he
recollit un centenar—. Altres collaboracions importants han estât
les d'en Baptista Puey (masover de la Costa del Moli i conegut per
Coco Cota), en Miquel Puey, caçador, en Miquel Lombarte, pastor,
en Josep M.
a
Forcades, caçador, n'Agusti Vallespi, guarda de Vilal-
ba, en Joaquim Alcoverro, pastor de cabres blanques del Prat del
Comte, n'Antoni Blanc, caçador, i en Josep Jordà (conegut per Flaut
i Pacano), pastor de Corbera.
Altres assessors de tipus intellectual han estât els dos estudiosos
locals, en Trinitari Fornós, infatigable recercador del nostre món pas-
sât i que disposa d'un recull onomàstic i de moviments demogràfïcs
des del segle xvi fins avui, complert i d'un rigor cientific d'excepció,
i en Joaquim Vidal, amant de les nostres coses i de llur cultura. El
Dr. Joan Bta. Manyà ha estât una peça clau tant per la font històrica
que he rebut del seu llibre «Notes d'Història de Gandesa», com pel
repàs definitiu que m'ha donat al treball.
I per ùltim a l'amie Albert Manent, que fou qui va donar-me
idea de la recerca de noms i les primeres orientacions per portar-la a
cap, aixi com al professor Enric Moreu-Rei qui, abans de la publicació,
m'ha fet esmenar quelcom de tipus filologie i cientific.
12
1...,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,...204
Powered by FlippingBook