Toponimia de Gandesa - page 152

1556. LA PALANCA:lapaláncse. Partida de térra del terme de Bot.
També per aquest nom coneixem el Toll de la Palanca situat davall
d'Arnes, al riu Al-gars.
1557.
ELS PLANS DE
CASEREsdosplánsdecaséres. Partida del terme
de Caseres situada sobre el riu Al-gars.
1558.
EL RACÓ DEL
coix: loracódelcóixo. Situat a Bot i és una fin-
ca d'anomenada.
1559.
LA ROCA
ESGUINXADA:laróc8eesguintxádas.
Parteix els ter-
mes de Miravet i el, Pinell a la Serra de Cavalls.
1560.
SANTA
ELISABET:sántaesabét.
Finca important prop de les
Pinyeres entre la Vallbona i la Valí Mitjana, al terme de Batea. Com-
proveu, si us plau, la deformado de Elisabet a Sabet.
1561.
SANTA MAGDALENA:
santaemadalénas. Ermita situada dalt
de Pándols, al costat d'una font, al terme del Pinell. Tret del 11. «Los
que estuvimos en la Batalla del Ebro» de Fernando Estrada, a la
pág. 364, al dibuix esmenta «Santa Magdalena».
1562.
SANTA
MADRONA:madrónae.
Ermita situada davant de Cor-
bera, a la Valí Closa, a la Serra de la Valí. Tret del 11. «Batalla del
Ebro» de Lluís M.
a
Mezquida, a la pág. 75, diu: «...ocuparon posiciones
frente a la Ermita de Santa Madrona...».
1563.
SANT BERTOMEU:
sánbértoméu. Ermita situada al costat de
Camposines a la falda de la Serra de la Picosa. Indret esmentat amb
el mateix nom al 11. «Batalla del Ebro» de L. M.
a
Mezquida, al plánol J.
1564.
SANT
josEP:sanjusép.
Ermita situada al terme de Bot a
l'altre costat del riu.
1565.
LA SERRA
FITA:lasérraefít8e.
Partida de térra del terme mu-
nicipal de Bot.
1566.
LA SERRA FALCONERA:
falconérae. Serra que parteix Bot i
Prat del Comte.
1567.
EL SAFRA:
losafrá. Finca del terme de Corbera, avui d'em-
plagament desconegut. Tret del Ll. de C. del R. P. de V. de l'any 1564,
al foli nové després del numerat per 93, diu: «...It mes la rytat dt
Safra es en lo terme de Corbera...».
1568.
LA SERRA DE LA MOLA:
delamólae. Es la Serra que está si-
tuada davant de Prat del Comte abans d'arribar al Port.
1569.
LA SERRA DEL PORT:
delpórt. Es la serra que s'estén des de
Tortosa fins a Beseit i que es coneguda per «els Ports».
1570.
LA SERRA DE LA
VALL:delabáll.
Serra situada davant de Cor-
bera abans d'arribar a la Serra de Cavalls. Es una continuació de la
Serra del Pebrer. Podeu veure-la esmentada a «Batalla del Ebro», de
L. M.
a
Mezquida, al plánol J. Consulteu, si us plau, el topónim 1602.
1571.
LA SERRA DE LA
PICOSA:picósae.
Serra situada entre Mora
i Camposines. Esmentada al mateix plánol del toponim anterior.
150
1...,142,143,144,145,146,147,148,149,150,151 153,154,155,156,157,158,159,160,161,162,...204
Powered by FlippingBook