Toponimia de Gandesa - page 156

«...19 Gener 1846...Deixo a monfill Man. dos Bancals de Beravall y
lo Barranquet hastalo corrai...».
1610.
LA
VAT.T. CARRERA
:
carrérae. Partida del terme situada al cos-
tat de Bot damunt del riu Canaletes.
1611.
LA VALL D'ANTUBÉS:
dantubés. Partida del terme de Batea,
que parteix amb el terme de Caseres. Posiblement es tracta d'una de-
formado «d'Antoni Bes».
1612.
LA VALL DE L'ASTINGLOSA:
delastinglósae. Partida del terme
de Batea. Tret del 11. «Mis Memorias» d'A. Mascaró, Pbro., pàg. 27,
diu: «...Astinglosa, con que es conocida una zona o partida de nues-
tro termino municipal...».
154
1...,146,147,148,149,150,151,152,153,154,155 157,158,159,160,161,162,163,164,165,166,...204
Powered by FlippingBook