Toponimia de Gandesa - page 17

ORÍGEN DEL NOM
Si obscur es el moment de la seva fundado, no menys mancat de
llum és l'origen del seu nom. La seva morfologia no sembla arábiga
com la de l'Al-gars, l'Al-Mudèfar, el Ben-Hufet o el Mas al-Ucà. Per
tant, será més veli i probablement d'orígen ibèric o pre-ibèric. No són
vàlids els supostos tradicionals de lligar
Gan
en
Gua;
millor dit,
no tenen ni cap ni peus. Gandesa, com a nudi de poblament o indret
singularitzat, existia abans de que els indigenes, arabitzats o àrabs,
pròpiament dits, coneguessin el mot «gua». I filològicament parlant
és molt difícil que «gua» canviés per «gan» quan tenim a la nostra
toponimia un exemple ciar de mot que des deis àrabs ha continuât sense
carivi començat per «gua»: la Guardiola, el nom primitiu de la qual
era «la Guat-iola».
Existeix una hipótesi, que si bé sembla fantasiosa, podria tenir un
fons de veritat. La nostra zona, durant el món íber, formava part de
la Ilercavònia. I dins de la nació ilercavona existien tres grans poblats
no massa distanciats entre ells: Gant-setzar, Cai-setzar i Adeba, citats
en els tractats d'història del romà Plini. Cap la possibilitat, dones, que
Gant-setzar hagués canviat la pronuncia per Gant-esa i finalment ha-
gués quedat transformada en l'actual nom. Cai-setzar podria èsser el
poblat de Sant Antoni de Calaceit i Adeba el de Batea, o el del Coli
del Moro del Borrasquer. Els tres poblats esmentats estan perfectament
comunicáis pel lloc estratègic que ocupen.
15
1...,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,...204
Powered by FlippingBook