Toponimia de Gandesa - page 170

1707.
CA
MAGRINYÀ
:magrinyà.
Situada al carrer de Miravet i ac-
tualment reformada.
1708.
CA
POLL
:póll.
Situada al carrer de Miravet i ara en periôde
de reconstrucció.
1709.
CA
viLANOVA:bilaenôbae. Casa que ha canviat de nom so-
vint: Ossó, Pastor o Paladella. Está situada al cap de dalt del carrer
Costuma, a la Placeta de les Escoles. Per la part del darrera toca amb
la carretera de Bot. Tret del 11. «Historia de los S. S. de Gandesa»,
d'A. Magriñá, pàg. 10, diu: «...casa Vilanova, hoy Pastor...».
1710.
CA ' L
JAI
:jài.
Situada al carrer de les Carniceries, davant
de l'Església. Tret del 11. «La Fontcalda», del Dr. J. B. Manyà, pàg. 113,
diu: «que es conserva a câl Jai de Gandesa...».
1711.
CA
N A V A R RO
:nabàrro. Situada al carrer d'Horta i antiga-
ment al carrer de Santa Maria.
1712.
CA F O L QU È
.
Situada al carrer Costumà.
1713.
CA
RIELLO
:riéllo.
Situada al carrer del Pes Vell.
1714.
CA
SERRETES
:sérrétes.
Situada al carrer de Santa Anna i
dona a la carretera de València per la part del darrera.
1715.
CA
siMEÓ:simeó. Situada al carrer de Miravet i avui nom
prétérit.
1716.
C A S Ó L E
:
solé. Situada al final del carrer d'Horta. A la guerra
deis Set Sitis tancava el poble pel portai d'Horta. Tret del 11. «His-
toria de los Siete Sitios de Gandesa», d'A. Magriñá, pàg. 30, diu:
«...en el portal de Horta... junto a la casa de Francisco Solé que está
al lado de la balsa de Engaire...».
1717.
CA
TOMASET
:tomasét.
Situada entre la carretera de València
i el carrer de Santa Anna.
1718.
CA ' L
TOLEDANO
:toledáno.
Situada entre la carretera de Va-
lència i el carrer de Lepanto. Tret d'«Historia de los S. S. de Gan-
desa», d'A. Magriñá, pàg. 9, diu: «...casa Toledano...».
1719.
CA T I BÀR I A
:
tibàriae. Situada a la carretera d'Aragó. Tret de
«Batalla del Ebro», de L. M.
a
Mezquida, pàg. 75, diu: «...en casa
Tivaria, sita en la carretera de Batea...».
168
1...,160,161,162,163,164,165,166,167,168,169 171,172,173,174,175,176,177,178,179,180,...204
Powered by FlippingBook