Toponimia de Gandesa - page 174

1703 in Villa de Gandesee...dela present vila de Gandesa la suma de
xixanta vuyt lliures moneda plata...les quals son per lo arrendament
del Ostal de la present vila de Gandesa...».
172
1...,164,165,166,167,168,169,170,171,172,173 175,176,177,178,179,180,181,182,183,184,...204
Powered by FlippingBook