Toponimia de Gandesa - page 179

HORTS DEL RIU CANALETES
1894.
NAVARRO:
nabàrro. Cognom d'una familia molt influenti co-
neguda per Ca Bonastre i amb aquest nom he registrai la majoria de
les seves propietats. 1895.
DE LA
F O N T C A L D A
:
delafuncàlda. Hort pro-
pietat del municipi de Gandesa situat al terme de Prat. 1896.
BIRLET:
birlét. Derivat de birla o birlón, que és un mot castella que significa
bitllot. 1897.
CELO:cèlo.
Derivat de cel. 1898.
CAMPANALS
:campa-
nai. 1899.
GASPARET:
gasparét. Diminutiu de Gaspar. 1900.
MATA
AMETLLERS
:mataeamellés.
1901. MIQUEL:miquèl.
1902. NAEs:nàes.
Derivat de noies, que nosaltres pronunciem nóes.
1903.
QUICO:
quico. Diminutiu de Francese omillor del seu corresponent en castellà:
Francisco.
HORTS DE LA SERRA DE VORA-VALL
1904. ORIENT:aurién. Familia influent que, en repartir les propie-
tats i exhaurir-se el cognom, ha quedat pràcticament desfeta. 1905.
DEL MUT:delmut.
1906. ARRUFAT:arrufàt. 1907. COLL:CÒ11.
HORTS DE LA SERRA DE SANTA BÀRBARA
1908.
REINA:
réinae. Derivat de rei. 1909.
XUECA:
txuécee. Derivat
del cognom Chueca. 1910.
CARRO-.càrro.
1911.
MARXEs
:màrxes.
Ve
de fer caminates llargues. 1912.
VELLET DE
sARió
:béllétdesanó.
HORTS DEL MAS DE FONT
1913.
LLANA:llanse.
Derivat d'un Filador de liana. 1914.
LLUCI:11U-
cio. 1915. ESQUIROLA:asquirólae. Derivat del cognom Esquirol. 1916.
FONT:
fon. Familia molt influent durant els darrers segles. La partida
de terra porta el seu nem. 1917.
GUILLEM:
guillérmo. 1918
RALLA:
ralla;. 1919. cEB
ET
s:cébéts. Derivat de ceba, pianta ben abundant
per les nostres terres.
177
1...,169,170,171,172,173,174,175,176,177,178 180,181,182,183,184,185,186,187,188,189,...204
Powered by FlippingBook