Toponimia de Gandesa - page 199

TOPÒNIMS INTERESSANTS
En el present estudi he trobat uns quants topònims que entenc
son molt intéressants i caldria estudiar-los particularment. Son els
segiients:
T O R M O ,
I R T O , I O L A , P À N D O L S , A L G A R S , A L - M U D E F A R ,
L O R O ,
R I E -
L L O ,
V O L E N D I N S
O
M U L A D I N S ,
M O N C O ,
A L - C A L A R ,
A L B A T A R ,
B E N H U F E T ,
M A S
A L - U C A ,
B O T ,
S A R O ,
S O L D O ,
A S T I N G L O S A
I
G Ü E N G A .
197
1...,189,190,191,192,193,194,195,196,197,198 200,201,202,203,204
Powered by FlippingBook