Toponimia de Gandesa - page 20

PLANOL DE GANDESA
1 _
PLAÇA
2 _ PRE SO*
3 _ PLAÇA DE L.'.AJUNTAMENT
U — PLAÇA DE LES ESCOLES
5 _ PORTAL DE SANTA ANNA
6 — AJUNTAMENI
7 _
GERMANOAT
8 _
ESGLÉSIA
9 — CA LA VILA
10 — ABADIA
11 _
PORXOS
12 _ FONT DE DALT
13 — CREU CUBERTA
14 _ FONT VELLA.
1...,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,...204
Powered by FlippingBook