Toponimia de Gandesa - page 201

BIBLIOGRAFIA CONSULTADA
Registres Parroquials de Gandesa i de Vilalba deis Ares.
«Notes d'Histôria de Gandesa», del Dr. Joan Bta. Manyà, éditât a
Tortosa el 1962 per Algueró i Baiges.
«Mis Memorias», d'Antonio Mascaró, pvre., éditât a Barcelona, per
l'Ajuntament de Batea a l'Editorial Altés S. L. de Barcelona.
«Historia de los Siete Sitios de Gandesa», éditât a Gandesa per l'Ajun-
tament de la Ciutat, l'any 1913.
«Batalla del Ebro», de Luis M.
a
Mezquida, éditât l'any 1963 per
l'Excma. Diputació de Tarragona.
«Los que estuvimos en la Batalla del Ebro», de Ferran Estrada, pu-
blicat el 1972 per Editorial Janzer de Barcelona.
«Poesies Populars Gandesanes» de Joaquim Serres. Editât a Gandesa
per Enric Sabaté, l'any 1917.
«La Fontcalda» del Dr. J. B. Manyà, éditât a Tortosa l'any 1974 a
l'impremta «Cooperativa Gráfica Dertosense».
Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans, volum V del professor Bosch
Gimpera.
199
1...,191,192,193,194,195,196,197,198,199,200 202,203,204
Powered by FlippingBook