Toponimia de Gandesa - page 22

El 1319 es celebrà a Gandesa la boda reial entre Don Jaume, fill del
comte-rei Jaume II, i la infanta castellana Donya Elionor, filia de Fe-
rran IV. El mateix any, el 3 de juny s'atorgà a Gandesa el text dels
Costums de Miravet, que fou el regulador de les lleis fins al segle
passat. Sota el régnât de Pere IV el Ceremoniós, s'hi va celebrar un
Parlament General de la Corona, l'any 1337.
La nostra vila visqué les guerres que Catalunya sostingué contra
Joan II, des de l'any 1461 al 1466, que, seguint l'exemple de Tortosa,
feu una resistència heroica. També la dels «Segadors», del 1640 fins
al 1652, en la que els catalans s'aixecaren contra el mal govern del
comte-duc d'Olivares. Gracies a la ploma del Dr. Onofre Català, illus-
tríssim batea, doctor en teología i capellà de la parroquia de Gandesa,
disposem d'una font de primera mà d'aquesta guerra i de la presa del
castell de Salses (Rosselló) el 1639, on moriren uns trenta gandesans
en defensar aquella part de Catalunya que ens fou presa pels francesos.
Durant les guerres de Successió i de la Independéncia, la nostra vila
i les veïnes prengueren part en defensa dels interessos de la terra.
Peró la máxima gloria de la nostra vila la guanya entre el 5 de
març de 1836, día que els carlins assetjaren la nostra plaça per primera
vegada fins el 4 de març de 1838, quan per fi entrava el General Cabre-
ra a Gandesa després que els seus habitants havien fugit a refugiar-se a
Mequinença, on sojornaren des del 10 de març de 1838 fins el 26 de
juny de 1840. Aquest acte d'heroisme li valgué el títol de «La muy
Leal, Heroica e Inmortal Ciudad de Gandesa» atorgat per la Reina
María Cristina l'any 1838.
I cent anys més tard exactament, Gandesa visqué amb la «Batalla
de l'Ebre» els més tristos moments d'una lluita fratricida. Total, més
de cent mil baixes entre les dues parts, que ha estât el pagament de la
pau que disfrutem.
20
1...,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,...204
Powered by FlippingBook