Toponimia de Gandesa - page 42

96. LA TEULERiArlateulériœ. Situada entre la Fonteta, el Peiró,
la Carrubeta, el Comú i la Carruba. Prop de la Fonteta existiren varies
teuleries que donaren nom a la partida. Les més importants foren les
de Fanrigo i la de Tomaset. (Registre de la Societat de Caçadors n.° 16
a nom de Jaume Amades Escudé; i Llibre de Testaments del R. P. de
V. de l'any 1606 fins al 1747, diu, al foli 7 —revers— de la segona
part: «...lté. Josep Puey done...tota aquella heretat a la partida déla
Teuleria plantada de moreres i olives...».)
97.
LA VALL
MAjó:labállmajó. Designado que donen alguns veïns
a les finques que tenen al fons de la Vall del riu de la Font de l'Aubà
per diferenciar-Ies deis Horts situais a altres valls del terme. (Registre
de la Societat de Caçadors n.° 248 a nom de Vda. de Josep Saun Fornós.)
40
1...,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41 43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,...204
Powered by FlippingBook