Toponimia de Gandesa - page 50

tant igual que
IRTO O
el mont
CARO
deis Ports. El seu origen pot ésser
tan vell com per remontar-se al món ibéric o árab.
185.
LA COVA DELS
xops:xóps. Situada al costat del Riu Canaletes,
a la Costa del Molí, a l'indret denominat «Xoperal».
186.
LA COVETA DEL
FAixó:faixó. Situada a la Mola de la Fusta.
187.
LA COVA DE
JACÓ:détxaco.
Situada al Perdigó. Jacó és l'au-
mentatiu de Jacques que era un prenom ben corrent doscents anys
enrera.
188.
LA COVETA DE L'APARICIÓ DE LA MARE DE
DÉU:
lapariciódela-
márededéu. Situada a la Fontcalda, al costat del Riu Canaletes, prop
del «Xorros» i al fons de la Serra del Cretall. Segons conta la tradició,
dins la coveta un pastoret de Prat de Comte trobá una imatge de la
Mare de Déu, que mes tard fou venerada pels ve'ins d'aquest poblé
i pels de Gandesa.
48
1...,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49 51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,...204
Powered by FlippingBook